I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

judar o muslimer

För ett par dagar sen kom en av de beryktade svenska medierna att rapportera om att Irans president Ahmadinejad i själva verket har judisk bakgrund – ett rykte som spreds redan veckorna efter valet och har mer eller mindre dött ut och bara att det tas upp… igen… nu… är knappast på måfå. Hursomhelst, för att bevisa påståendet stöder de sig på andras rapporteringar från diverse mystiska experter som alltid kommer i flertal och aldrig har något namn! Sedan, för att få det hela att verka något mer trovärdigt, följs det upp med ett uttalande om ”ohh, nu vet jag sanningen om varför han är så taskig mot judar…” från en viss person som visserligen namnges men inte tillkännages rätt och riktigt annat än att han har något samband med något center vilket är vanligt (inte felstavat!) oproffessionellt gjort när informationen skulle minska trovärdigheten av det man vill förmedla!

Det var en liten snutt om själva nyhetsrapporteringen. Gällande själva nyheten och om Ahmadinejads påstådda bakgrund, anges det att

familjen har bytt sitt familjenamn från ett namn som brukar tillhöra judiska familjer i Iran till just Ahmadinejad under presidentens barndom och återigen anges mångtaliga anledningar som orsak, angivna av – återigen – mystiska figurer utan namn… och det behövs väl ingen expert för att räkna ut att ingen av anledningarna gynnar Ahmadinejad direkt!

Några frågor som man bör ställa sig för att inte blint ha svalt allt med hull och hår, är 1) varför ska ett sådant rykte tas upp och spridas nu? 2) vem gynnas? 3) vilken skillnad gör det i sakfrågan egentligen?

Det bör även tilläggas att Professor av Iran-studier vid Tel-Avivs univesitet och författere till boken ”The Jews of Iran in the 19th century” David Yeroshalmi, menar att påståendena är grundlösa. Han menar att påståendet om att Ahmadinejads f.d. familjenamn ”Sabourjian” som skulle referera till familjeyrket och ha innebörden av ”vävaren av ’sabour’ – ‘det persiska’ ordet för judisk bönesjalett” är fel då varken ordet ”sabour” har den innebörden inom någon judisk-persisk dialekt eller att själva namnet ”Sabourjian” skulle vara ett vanligt judiskt familjenamn. Dessutom menar han att iranska judar använder det hebreiska ordet ”tzitzit” för att benämna det föremålet. Vidare påpekar han att ändelsen ”-jian” inte på något sätt visar på någon  judisk bakgrund utan det snarare är ett vanligtförekommande ändelse bland muslimska familjenamn. I artikeln påpekas även andra punkter som motvisar dessa rykten!

Skulle någon välja att inte blunda helt eller enbart se genom det lilla titthål som styrande makthavares egennytta tillåtit, skulle man möjligen kunna se och höra det som presidenten många gånger och gång på gång upprepat men som tyvärr ingen fokuserar på då det inte är till för deras fördel, nämligen de två punkter som han menar vara huvudpunkterna han vill framföra:

1. Om det påstådda i samband med mördandet av 6 miljoner judar i gaskammare m.fl. under Nazi Tysklands styre och andra världskrigets Europa stämmer, vad har det med palestinierna att göra och varför ska de stå för notan när de befunnit sig lång ifrån det hela både i tid och rum????!!!!!!

2. Om det påstådda är sant och stämmer, varför denna oerhörda rädsla och förbud för att forskare ska få forska i saken ytterligare? Vad är det man är så rädd för? Om det hela är sanning så bör det ju inte finnas några problem eller?!

Är dessa verkligen så ovettiga frågor och skulle det verkligen protesteras så mycket om de hade ställts gällande något annat sammanhang?!

Slutligen och så som president Ahmadinejad påpekat gång på gång:

- De människor som miste sina liv och mördades under andra världskriget – inte på tal om första världskriget eller alla andra av våra samtida massmord eller varför inte, Hiroshima och Nagasaki!!! – var mångdubbelt fler än 6 miljoner; varför lyfts en del mer på bekostnad av andra som faller i skymundan?!

- Judendom är inte sionism lika lite som varje jude skulle vara sionist. Det finns judar som är mot sionister och allt vad sionism heter och står för, men de får ingen röst eller mediaövervakning! Det finns sionister och sionism-anhängare som inte ens är judar! I själva verket har inte sionister något religion annat än mord och förtryck och har enbart döljt sig bakom judendomen. Ingen muslim har problem med judar. Muslimer enligt Islam och av Gud via Koranen är beordrade att tro på profeten Moses(A) och profetens Jesus(A) och alla gudasända profeter(A) och den som inte gör det, har i själva verket förnekat religionen! Judism, kristendom och Islam härstammar alla från profeten Ibrahims(A) religion och är i själva verket till grunden en och samma – det är vad en muslim tror på!