Archive for november, 2009

10 Thul-Hijja – Eid Adhha mubarak inshaAllah!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som är Närmare än närheten

Eid Adhha mubarak till vår väntade Imam(AJ) och alla våra syskon inshaAllah!

Må Gud ha accepterat våra syskons Hajj och må Han ha accepterat alla våra böner och åkallelser, i synnerhet duaa om att påskynda Imam Mahdis(AJ) efterlängtade återkomst och välsigna oss till att vara bland hans följe och vänner i varje stund, ögonblick, steg, beslut, yttrande och handling i våra liv; vid Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i Sin barmhärighet inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon


9 Thul-Hijja – ‘Arafa dagen – www.duaa.se!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som tar emot Sina syndfulla tjänare i Sin omfattande barmhärtighet

'Arafa

9 dagen av månaden Thul-Hijja, dagen innan Eid Adhha, infaller ‘Arafa dagen som är en högst välsignad och helig dag och under vilken alla hujjaj (pilgrimer till Mecka) befinner sig i ‘Arafa-öknen på Guds befall för att visa sin lydnad och hängivenhet i dyrkan till Sin Herre.  Denna dag är så helig att den som inte lyckas under månaden Ramadan med att nå Guds välbehag och få sina synder förlåtna hänvisas till denna dag då Gud svär att Han ska förlåta den som hjärtligt och innerligt utför tawba (uppriktig återvänder och ångrar till Gud) och uppvisar sann ångerfullhet och söker Hans förlåtelse och närhet via Hans barmhärtighet; och genom att be Honom vid Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) tar Gud emot Sin tjänare inshaAllah! Högst mustahab (rekommenderat) är att fasta under dagen och spendera tiden i Guds hågkomst. En av de främsta a’mal (dyrkanshandlingar) för denna dag är att recitera Imam Hosseins(A) berömda duaa för ‘Arafa-dagen som genomsyras av sublim andlig mening som strömmat från en hängiven tjänares dyrkande själ mot sin Herre!

'Arafa - Muzdalifa

I samband med detta lanserades tidigare ikväll version 2 av sidan www.duaa.se som är uppdaterad med en komplett samling av dyrkanshandlingar, åkallelser och böner bl.a. Imam Hosseins(A) duaa för ‘Arafa dagen

Arafa

Det är inte att förglömma att natten till ‘Arafa-dagen fick Imam Hosseins(A) karvan som befann sig i Mecka för att utföra Hajj, lämna sin vallfärd okomplett och sätta kurs mot Kufa; en kurs som aldrig nådde sin destination men en färd som nådde en destination utan like – Karbala!

Samtidigt, långt bort i Kufa, ensam och övergiven, stod Muslim son till ‘Aqil, Imam Hosseins(A) kusin och hans ambassadör till Kufas folk och igenom sina tårar mumlade i bön “O min Mästare och Imam(A), O Imam Hossein(A); kom inte, kom inte; Kufas folk hycklar och öppnar sina armar i välkomst men överger sin gäst när han väl anländer!” Men ack, dagen därpå, var Imam Hosseins(A) karavan och följe på väg mot Kufas förrädande folk medan Muslim son till ‘Aqil, får smaka på deras förräderi och når martyrskapets höga rank!

Syskon, denna dag är en högst välsignad dag; ta vara på det och spendera det i Guds högkomst och be Honom att påskynda vår väntade Imams(AJ) efterlängatde återkomst vid Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och välsigna oss till att vara bland hans följe och vänner inshaAllah!

Inkludera oss och alla syskon i era böner – må Gud acceptera inshaAllah!


7 Thul-Hijja – det sjunde ljusets martyrskap!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som är Kunskpens Källa

Imam Baqir(A)

“En dag kom en man till Imam Baqir(A) ställde en mycket intressant fråga.
Mannen: Tala gärna om för mig hur mycket styrka Allah(SWT) gett oss människor? Är det som så att Allah(SWT) gett oss absolut makt, ingen makt alls eller begränsad makt?
Imam Baqir(A): Ställ dig upp. Mannen ställde sig upp.
Imam sade: Nu, stå på ett ben. Mannen stod på ett ben.
Imam Baqir(A): Nu, håll ditt andra ben i luften också.
Mannen: Det kan jag inte göra, jag kommer att ramla ner.
Imam Baqir(A): Allah(SWT) har gett dig så här mycket makt. Du har inte fått absolut makt och du är inte heller maktlös.”

Vår femte Imam, Imam Mohammad Baqir(A), var enbart 3 år då han befann sig i Karbala tillsammans med sin far Imam Sajjad(A) och fick beskåda martyrskapet av sin farfar Imam Hossein(A) under Ashura dagen. Imamen(A) upplevde all den svåra tid som följde under sin barndom men detta hindrade inte från att fortsätta kampen för att sprida sanningens ljus och kunskap till folket och därav kallades Imamen(A) för Baqir(A) vilket innebär den som klyver kunskpen och når dess djup för sin väldiga kunskap och visdom.

Vi beklagar denna sorg till Profeten(S) och Ahl al-Bait(A), i synnerhet våra väntade Imam Mahdi(AJ) och även till våra syskon och ber Gud att låta kunskapen, visdomen och insiktens ljus att skina över oss och välsigna oss till följet av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Läs mer om Imam Baqir(A):
http://www.islamsljus.se/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=36


Målet är DU!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Kärleken, Källan och Ursprungets Namn
I Hans Namn som varje sanningssökare eftersöker
I Hans Namn vars storhet och visdom reflekteras i varje vrå av Hans skapelse
I Hans Namn vars hågkomst lugnar hjärtan

beyond

Dagen då varje sakkunnig gick efter sitt
gick asketen mot moskén och jag vid värdshuset
Jag efterfrågade Vännen och han, Vännens manifestation
(så han vart) pilgrim på väg mot Ka’ba och jag (ännu) i mötets önskan
Han söker Höghetens hus och jag husets Herre
Varje dörr jag knackar på, dess Herre är DU
Varje hydda jag inträder, dess ljus är DU
I värdshus och kloster; själen är DU
mitt mål av Ka’ba och avgudatempel är DU
DU är målet; Ka’ba och avgudatempel (endast) svepskäl

Av: Sheikh Bahai


FörstaThul-Hijja mubarak inshaAllah – www.imamhassan.se!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som är den Förste utan början och den Siste utan slut
I Hans Namn som skänker Sina tjänare med vägledning och välsignelse

Imam Hassan(A) & Imam Hossein(A)

En dag som denna, den första dagen av den heliga månaden Thul-Hijja, som i år sammanfaller med 19 november, knöts det heliga äktenskapsbanden mellan två av de främsta av Guds tjänare; å ena sidan Profetens(S) älskade dotter Fatima Zahra(A) och de troendes Mästare Imam Ali(A). Detta äktenskap var så helgat att enligt hadithen knöts dess välsignade band i himlarna och med Guds välsignelse blev dess frukt Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A). Vi vill gratulera detta välsignade årsminne först och främst till vår älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och i synnerhet vår väntade Imam(AJ) och till alla våra syskon. Glöm inte att be för oss alla och inkludera alla syskon i era böner på denna dag under vilken det även är högst mustahab (rekommenderat) att fasta.

I samband med denna välsignade årsminne lanseras sidan www.imamhassan.se med Guds hjälp inshaAllah! Denna sida är tillägnad Imam Hassan(A), vår andra imam, Profetens(S) första dotterson och Fatima Zahra(A) och Imam Alis(A) äldsta barn och med det även Imam Hosseins(A) storebror. Imam Hassan(A) är en av Ahl al-Kisa’(A) och en av våra Imamer(A) som tagit stora och vitala steg för att bevara religionen men som tyvärr få är medvetna om. Denna sida ämnar till att med Guds hjälp belysa denna stora Imams(A) liv och personlighet och kasta ljus över hans bedrifter i Guds väg och för mänsklighetens fulländning.

O Herre, vid Din älskade Profet(S), vid Fatima Zahra(A) och Imam Ali(A), vid Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) och de nio Imamerna(A) av hans ätt, ber vi Dig att välsigna oss till deras följe ständigt och i alla lägen i denna värld och Nästa och påskynda vår väntade Imams(AJ) återkomst och skänka oss äran att vara bland hans vänner inshaAllah!

Må Gud välsigna oss alla till att inse och uppskatta de gudomliga vägledare Han försett oss med och ta lärdom av dem och följa deras exempel ständigt och i alla lägen inshaAllah och må Han skänka oss välsignelsen att vandra på Hans stig och ständigt stärka oss alla till att komma Honom närmare i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och må Han vägleda och hjälpa oss bana vägen för vår väntade Imam Mahdis(AJ) snara återkomst och och välsigna oss till att vara bland hans följeslagare och vänner inshaAllah!

Läs mer om Imam Ali(A) på: www.imamali.se
Läs mer om Fatima Zahra(A) på: www.fatimazahra.se

1 Comment more...

29 Thul-Qe’da – Det elfte ljusets martyrskap!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som välsignat människorna med den klarast skinande vägledningen och de bästa av förebilder

Imam Jawad(A)

Idag, den sista av månaden Thul-Q’eda, sammanfaller med dagen då vår nionde imam, Imam Jawad(A) nådde den höga ranken av martyrskap då han vara endast tjugofem år gammal och då han förgiftades precis på samma sätt som sin storfarbror Imam Hassan(A). Denna Imam(A), som var Imam Ridhas(A) enda son, fick ta över det oerhörda ansvaret av Imamat vid väldigt ung ålder efter sin faders martyrskap.  

Vi beklagar denna sorg främst till vår älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och i synnerhet vår väntade Imam Mahdi(AJ)  och ber Gud att påskynda hans återkomst inshaAllah och vägleda, stärka och välsigna oss till sann väntan och till att vara bland hans följe och vänner inshaAllah!

Ta detta tillfälle i akt och läs mer om vår Imam Jawad(A) så Gud må välsigna våra liv genom denna stora personlighet och förebild inshaAllah!


Blott ett ögonblick omvänder ett helt liv!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som väcker och åter väcker Sina slumrande tjänare

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ
“ARMA människor!”
(den heliga Koranen 36:30)

لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
“[och Gud skall säga:] ‘Du ägnade inte en tanke åt denna [Stund], men Vi har lyft av bindeln [som täckte dina ögon] och i dag är din syn skarp.’”
(den heliga Koranen 50:22)

ett ögonblick

Det finns så många människor runt oss vars närvaro vi tar för givet och vi förglömmer dem, ignorera dem, bråkar med dem, tar illa upp av dem eller bara inte uppsakttar deras närvaro i våra liv och inser inte värdet av att de bara finns med oss och viktagast av allt; glömmer att tacka Honom som skänkt och välsignat oss med deras närvaro i våra liv!

Och då, när något händer dem; först då inser vi hur mycket vi älskar dem. Det som om vi just då får upp ögonen för verkligheten som vi hittills blundat för!

Varför är det så? Varför är människan så blind och inte förstår så pass att hon måste väckas på det här sättet? Sannerligen varför är vi människor så?!

Vi väcks om flera gånger och i små och stora doser genom hela våra liv, men ofta väljer vi att blunda igen och återgå till vår sömn och slumrar till igen tills livets väckarklocka, i Guds välsignelse och via Hans barmhärtighetens vindar, ringer igen och igen och igen… och varje gång väljer vi att återgå till vårt slumrande… tills vi en dag väcks till det slutliga oåterkalleliga uppvaknandet!

Må vi via Guds vägledning och välsignelse inshaAllah, den dagen då detta sker, inte ha låtit våra liv passera förgäves i sömn!


www.islamportalen.se/hajj lanseras!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

”Och när Abraham och Ismael lade grunden till Helgedomen…”
(den heliga Koranen 2:127)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

Det första tempel som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen.
Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod; den som stiger in där är i trygghet. Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den.
(den heliga Koranen 3:96-97)

ba

Om drygt två veckor, närmare bestämt 25 Thul-Qe’da (13 november), infaller årsminnet av profeten Ibrahims(A) födelse och drygt en vecka efter det inleds månaden Thul-Hijja för i år 1430 e.H. (19 november 2009). Det är under denna månad som den obligatoriska Hajj-färden (pilgrimsförd till Mecka) äger rum och många av våra syskon har Gud välsignat till att åka på denna livsresa i år inshaAllah!

I samband med detta har det upprättats en Hajj-sida – www.islamportalen.se/hajj –  där ni syskon som redan har välsignats och varit på Hajj, har möjlighet att dela med er av era upplevelser, minnen och känslor till våra syskon som inshaAllah snart ska åka till Hajj, för att på så vis ge syskonen möjlighet till att vara bättre förberedda inför denna heliga färd inshaAllah! Våra syskon har även möjlighet att ställa frågor och ta upp sina funderingar.

Vidare är alla syskon välkomna att besöka sidan och mer än gärna dela med sig av sina upplevelser. Vi ber våra syskon som ska åka till Hajj inshaAllah att inkludera alla oss syskon i era böner – må Gud acceptera inshaAllah!

Må Gud välsigna oss alla till att smaka den verkliga sötman av denna heliga färd inshaAllah och må Han skänka oss välsignelsen att vandra på Hans stig och ständigt stärka oss alla till att komma Honom närmare i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och må Han vägleda och hjälpa oss bana vägen för din ankomst och påskynda din allt mer snara återkomst och välsigna oss till att vara bland dina följeslagare och vänner inshaAllah!

1 Comment more...

 • Statistik

  Idag: 15
  Total: 34894
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress