Archive for februari, 2010

9 Rabi’ al-awwal – Fatima Zahras(A) eid!

I Guds den Nåderikes den Barmhätiges Namn
I Hans Namn som ämnar att jorden ärvs av Hans rättfärdiga tjänare

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
I DEN bok av visdom [som Vi skänkte David] efter [den första] påminnelsen har Vi skrivit att Mina rättskaffens tjänare skall ärva jorden.
(den heliga Koranen 21:105)

mahdi

Frid vare med dig O Imam Mahdi(AJ)

 

1 Comment more...

8 Rabi’ al-awwal – årsminnet av Imam Askaris(A) martyrskap

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som aldrig lämnar Sina tjänare utan vägledning och föredöme

En dag som denna slocknade en stjärna för att överlämna fanan av Imamat till den sista av dess rättmätiga bärare!
En dag som denna blev Imam Askari(A) martyr och med det blev den tolfte sonen av Profetens(S) ätt, den sista väntade Imamen och skiparen av rättvisa, Imam Mahdi(AJ) vår tids Imam!

Imam Hassan Askari(A) levde ett väldigt kort liv och hans giftermål med seyyeda Narjis, ursprungligen en troende kristen romersk prinssessa som genom en otrolig gudomlig plan kom att bli Imam Mahdis(AJ) mor samt Imam Mahdis(AJ) födelse var inget mindre än en mirakel genom Guds vilja!

Denna dag är alltså en sorgens dag samtidigt som morgondagen är en högtid som markerar inledning av världens väntan på den Väntade(AJ) vars återkomst Gud utlovat! Må Gud påskynda Imam Mahdis(AJ) efterlängtade återkomst och vägleda och välsigna oss till att vara bland hans verkliga följe och vänner, vid hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Läs mer om Imam Hassan Askari(A) på: www.islamsljus.se
Läs mer om Imam Mahdi(AJ) på: www.imammahdi.se

 


29 månaden Safar – årsminnet av Imam Ridhas(A) martyrskap

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn vars barmhärtighet manifestrerats genom Hans älskade tjänare

Imam Ridhas(A) martyrskap

Frid vare med dig O konungen av Toos
Frid vare med dig O du lyssnade sol
Frid vare med dig O Imam-e Zamen

O Imam Ridha(A)
Vid din son Imam Jawad(A), vid din son Imam Jawad(A), vid din son Imam Jawad(A);
acceptera vår hängivna ziyrah och fredshälsning från denna avlägsna plats och våra hjärtans närvaro vid din heliga viloplats och gå i god för oss i denna värld och Nästa så som du gick i god för rådjuret som tog skydd hos dig; be Gud att förlåta våra synder och vägleda oss till det som medför Hans välbehag och välsigna oss med det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A); be Gud att påskynda vår väntade Imam Mahdis(AJ) efterlängtade återkomst och välsigna oss till att bana vägen för hans återkomst och låta oss vara bland hans följe och vänner inshaAllah!

Läs mer om Imam Ridha(A) på: www.islamsljus.se


28 månaden Safar – årsminnet av Profetens(S) bortgång och Imam Hassans(A) martyrskap

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som sände Sin bästa skapelse för Sina skapelsers vägledning
I Hans Namn som välsignade Sina tjänare med de främsta förebilderna med de bästa egenskaperna

Frid vare över dig O Guds Profet(S)
Frid vare över dig O Imam Hassan(A)

En dag som denna lämnade den heliga Profetens(S) välsignade själ denna jordliga värld och besvarade Sin Skapares kall. Profeten(S) lämnade den heliga Koranen och sitt hushåll Ahl al-Bait(A) för sina efterföljare att hålla fast vid för att inte vilseledas efter honom. Imam Hassan(A), Profetens(S) äldre dotterson, son till Profetens(S) dotter Fatima Zahra(A) och Imam Ali(A), samt Imam Hosseins(A) äldre bror, blev martyr på årsminnet av Profetens(S) bortgång och hans livshistoria visar på det förtryck som utövades mot Ahl al-Bait(A)!

Vi beklagar denna sorg först och främst till vår väntade Imam Mahdi(AJ) och vidare till alla våra syskon. Må Gud välsigna oss till den sanna kännedomen och följet av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Läs mer på: www.profeten.nu & www.imamhassan.se


Arba’in Hosseini 20:e månaden Safar – årsminnet av 40:e dagen efter Imam Hosseins(A) martyrskap

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn i vars väg och för vars välbehag Imam Hosseins(A) revolution och dess pik på Ashura i Karbala var och är

Frid vare över dig Imam Hossein(A)
Frid vare över dig och över alla själar som offrades i ditt följe
Från mig till er alla sänder jag en bön om Guds hälsning till dess jag har existens och natten och dagen existerar och må Gud inte låta detta vara den sista salam (fredshälsning) och ziyarat (helgedomsbesök) från mig till er

Ya Hossein(A)

Frid vare över dig O Aba Abdillah al-Hossein(A)
Frid vare med O Ali ibn al-Hossein(A)
Frid vare över er O Hosseins(A) barn
Frid vare över er O Hosseins(A) följeslagare
Frid vare över er O Karbalas martyrer
Frid vare över dig O Guds Profet(S) och ditt Ahl al-Bait(A) och över Guds väntande bevis Imam Mahdi(AJ) – må Gud påskynda din återkomst och bana vägen för din revolution och må Han låta oss vara dina efterföljare och följeslagare och martyrer på Guds väg inshaAllah

1 Comment more...

 • Statistik

  Idag: 23
  Total: 34963
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress