Archive for mars, 2010

Hijab – en symbol för förtryck eller ett uttryck för frihet?!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

YouTube Preview Image 


Seyyeda Fatima Ma’soomas(A) bortgång!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som välsignat världen med Sin bästa skapelser

 Frid vare med dig O Seyyeda Fatima Ma’sooma(A), dotter till Imam Kadhim(A) och syster till Imam Ridha(A)!


10 Rabi’ at-Thani – Imam Askaris(A) födelse!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som välsignat oss med vägledare efter vägledare

Årsminnet av Imam Hassan Askaris(A) födelse; vår elfte Imam från Profetens(S) ätt och fader till den tolfte och sista väntade Imamen(AJ).

Vi gratulerar denna dag först och främst till vår väntade Imam Mahdi(AJ) son till Imam Hassan Askari(A) och sedan till alla våra syskon och ber Gud att påskynda vår väntade Imams(AJ) efterlängtade återkomst och välsigna oss till att vara bland hans följe och vänner inshaAllah!

Läs mer på: www.islamsljus.se


Eid Nowrooz mubarak!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som skapade dagen och natten, veckorna och månaderna, årstiderna och åren och lät dessa vara bland Hans tecken

duaa Nowrooz7sin

O DU som omvänder hjärtan och sinnen
O DU som omvänder natten och dagen
O DU som omvänder året och åren
Omvänd vår tillstånd till den bästa av tillstånd


www.islamportalen.se/konvertit lanseras!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som vägleder Sina tjänare till sanningen

وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
”GUD KALLAR [människan] till den eviga fredens boning och Han leder den till den raka vägen som vill [vägledas].” (den heliga Koranen 10:25)

smflogo

Idag lanserades med Guds hjälp och välsignelse en ny sektion på islamportalen.se. Denna sektion är ett forum specifikt anrättad för våra syskon som konverterat eller har funderingar kring detta för genom forumet få möjligheten att komma samman med andra syskon för att ta upp sina funderingar och diskutera kring olika ämnen!

Forumet består av en allmän informationssektion som både medlemmar och gäster har tillgång till. Dock har endast medlemmar tillgång till de övriga delarna av forumet!

Vi hoppas att detta underlättar för våra konverterande syskon och att detta forum kan agera som ett mellansteg in bland den stora muslimska syskonskaran inshaAllah! 

Arabiska och Korankurser för konvertiter!!

Är du en konvertit?
Vill du lära dig arabiska?
DVV lanserar sin arabiska kurs för dig som bor i Stockholm och Göteborg!

Anmäl dig snarast till konvertit@dvv.se eller besök www.islamportalen.se/konvertit.


I väntan, i längtan!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som ständigt sänder Sin barmhärtighets bris över Sin skapelse166j9zt faraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bris
En väldoftande bris
för med sig
Ett löfte
Ett snar uppfyllt löfte
beskriver
En längtan
En brännande längtan
i levande minnet av
En kärlek
En gudomlig kärlek

masjed jamkaran
 Just dessa dagar ökar glöden av längtan O Imam(AJ)!
Må Gud påskynda din efterlängtade återkomst O min väntade väntande Imam(AJ); vid vår älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) vid årsminnet av Profetens(S) välsignade födelse inshaAllah!

1 Comment more...

Årsminnet av den heliga Profeten(S) och Imam Sadiqs(A) födelse mubarak!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som skapade skapelsen och krönte den med Sin älskade, skapelsens pärla, Guds sista Sändebud, Profeten Mohammad(S)

Profeten(S) och Imam Sadiq(A)
Årsminnet av vår älskade Profet Mohammads(S) födelse
 
Årsminnet av vår älskade Profet Mohammads(S) och den femte sonen av hans ätt, Imam Sadiqs(A) födelse

Vi Gratulerar främst vår väntade Imam Mahdi(AJ) samt alla våra muslimska syskon under dessa heliga dagar som sammanfaller med årsminnet av vår älskade Profet Mohammads(S) och Imam Sadiqs(A) födelse.

Profeten(S) lyste upp världen likt en strålande sol och tvingade ignoransen till reträtt genom sin höga moral och rättfärdiga uppförande så pass att även hans värsta fiender vittnade om hans pålitlighet och rättfärdighet. Gud, den Högste, vittnar om detta faktum i den heliga Koranen:

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ
”och du [Mohammed] innehar sannerligen en hög moral och uppförande”
(68:4)

Imam Sadiq(A), i följet av sina fäder Imamerna(A) och sin morfader Profetens(S) fotspår, anrättade den främsta universitet och kunskapscentret under sin tid och många välkända vetenskapsmän och lärda personligheter var av Imamens(A) lärjungar och studerade under hans tillsyn.

Må Gud vägleda och välsigna oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A); må Han lysa våra hjärtan men kunskapen och insiktens ljus och stärka och välsigna oss alla till att vara bland Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Baits(A) sanna följe i denna värld och nästa inshaAllah!

Läs mer på: www.profeten.nu samt www.islamsljus.se

 


 • Statistik

  Idag: 21
  Total: 34883
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress