Archive for juli, 2010

15:e månaden Sha’ban – årsminnet av den Väntades(AJ) födelse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

اَللّهُمَّ كنْ لِوَلِيِّك الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ

O min Herre och Gud; var för din representant, Hujjat ibn al-Hassan,

صَلَواتُك عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كلِّ ساعَةٍ

Dina välsignelser över honom och hans förfäder, i denna stund och alla andra stunder,

وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً

en försvarare och en beskyddare, en ledare och en hjälpare, en bekräftelse och ett öga,

حَتّى تُسْكنَهُ أَرْضَك طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا بِرَحْمَتِـكَ يـا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

tills DU gör att han lever på jorden, i lydnad (till Dig), och låter honom leva däri för en lång tid, i Din barmhärtighet, O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga

 

Den 15:e av månaden Sha’ban är den näst bästa tiden efter Laylat al-Qadr (Allmaktens natt) och vid gryningen av denna välsignade dag såg vår tids väntade Imam(AJ) dagens ljus för drygt 1200 år sedan. Sen dess har en väntan inletts; en väntan på hans återkomst; en väntan på frälsning; en väntan på att världen återigen fylls av sanning och rättvisa så som det nu fyllts med mörker och förtryck!

O min Imam(AJ); Må du återkomma snart! Må Gud vägleda och välsigna oss till att förbereda oss inför din alltmer snara återkomst och vara bland dina följeslagare och förkämpar inshaAllah! Må Gud påskynda din efterlängtade återkomst och välsigna oss ovärdiga tjänare till att i välsignelsen av ditt namn, din närvaro och din väntan bli värdiga vänner till dig inshaAllah!


Boktävling – påminnelse

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som lärde människan vad hon inte kunde

Salam syskon

Som tidigare angivet så kommer en boktävling att hållas även i år och eftersom vi står precis inför den välsignade dagen 15:e av månaden Sha’ban så följer härmed en påminnelse!

Den aktuella boken är Hijab av Shahid Mutahhari och boktävlingen kommer att hållas i Stockhom, Göteborg och Malmö nu på tisdag den 27 juli klockan 17:00

Alla syskon  födda mellan 1980 och 1995 är välkomna och uppmanas delta – fina priser utöver de nya kunskaperna man fått genom att läsa boken kommer att utdelas!

Lycka till


De tre ljusen – 3:e, 4:e och 5:e månaden Sha’ban

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som välsignade Sina tjänare med förnimmelsen av Hans attribut

All tacksamhet hör till Gud för att ha välsignat oss och skänkt oss ännu ett år så att vi än en gång kan återuppleva dessa heliga månader. Månaden Rajab har precis passerat oss och vi närmar oss månaden Ramadan med stormsteg samtidigt som vi nu befinner oss under månaden Sha’ban – må Gud välsigna oss till att sannerligen leva dessa heliga månader också i ordet sanna bemärkelse!

Profeten(S) sade: Säkerligen har Allah(SWT) valt ut (och upphöjt) månaderna Rajab, Sha’ban och månaden Ramadan över andra månader. [Bihar al-Anwar, vol. 27, s. 53]

Imam Ali(A) sade: ”Ramadan är Guds månad, Sha’ban är profetens(S) och Rajab är min månad.” [Wasael al-shia, vol. 7, s. 366]

I dagar som dessa,  under denna heliga månads 3:e, 4:e och 5:e dag, föddes Imam Hossein(A), Abbas(A) och Imam Sajjad(A) – de tre ljusen och Karbalas stora hjältar! Vi gratuelar årsminnet av dessa heliga högtidliga dagar främst till vår älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och i synnerhet vår väntade Imam Mahdi(AJ) och till alla er syskon!

Må Gud välsigna oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och dessa tre ljus i sann förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade återkomst vid dessa stora förebilders ställning inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon i synnerhet under dessa heliga dagar och månader


Årsminnet av Mab’ath – 27:e månaden Rajab

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som välsignade skapelsen med skapelsen Kronjuvel

“Läs i Din Herres Namn” (den heliga Koranen 96:1)

En dag som denna och med denna heliga vers av uppenbarelsens ord förändrade barmhärtighetens budbärare och Profet(S) en hel värld genom att förmedla Guds budskap till mänskligheten och belysa och visa vägen till sann lycka och frälsning!

Må Gud välsigna oss alla till att få del av denna heliga dags välsignelser och må Han skänka oss det sanna följet av Sin älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och må Han påskynda vår väntade Imams(AJ) utlovade och efterlängtade återkomst inshaAllah – med hopp om den snara dag då Imamen(AJ) fullföljer Profetens(S) steg inshaAllah och fyller världen med sanning och rättvisa efter att den fyllts av mörker och orättvisa! Må Gud vägleda oss och skänka oss vakenheten och styrkan att följa sanningens stig och förbereda oss för Imamens(AJ) återkomst så att vi må vara bland Imamens(AJ) följe och vänner inshaAllah!

Underskatta inte duaa och åkallelsers effekt i synnerhet under dessa heliga stunder syskon
Inkludera oss i era böner på denna välsignade dag kära syskon och be för påskyndandet av vår väntade Imams(AJ) återkomst genom att skicka en salawat och recitera duaa Faraj


Årsminnet av Imam Kadhims(A) bortgång – 25 månaden Rajab

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Imam Kadhim(A) var känd för sitt tålamod i de svåraste av prövningar däribland det faktum att han fick spendera en stor del av sin livstid i mörka fängelsehålor på order av dåtidens tyrann. Trots alla begränsningar, kedjor och rent av sanktioner som utövades mot Imamen(A), lät han inte detta hålla honom tillbaka från att fortsätta på sina fäders spår på sanningens stig och lyckades vägleda många genom sina handlingar – må vi inshaAllah dra lärdom av våra förebilder och tillämpa Profeten(S) och Ahl al-Baits(A) moral, förfarande och uppförande i vår vardag gentemot våra medmänniskor!

Vi beklagar årsminnet av denna sorgens dag först och främst till vår väntade Imam(AJ) och vidare till våra syskon – må Gud vägleda och stärka oss till att förbereda oss och påskynda vår väntande Imams(AJ) efterlängtade återkomst och välsigna oss till att vara bland hans följe och vänner inshaAllah!

Inkludera oss i era böner syskon, i synnerhet under dessa heliga dagar och nätter av dessa heliga månader


Seyyed Fadhlallah(RA) har avlidit!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Från Honom äro vi och till Honom vi återvänder

En av vår samtids stora lärda Ulama har avlidit. Vi beklagar denna förlust till vår väntade Imam(AJ) samt alla våra syskon. Må Gud ha barmhärtighet över hans själ och välsigna oss till det sanna följet av Hans älskade Profet(A) och Ahl al-Bait(A) och skänka oss fröjden att skåda vår väntade Imams(AJ) återkomst och följa hans led inshaAllah!

Vänligen recitera surah al-Fatiha och salawat över hans själ samt över alla våra avlidna syskon i tron

1 Comment more...

Årlig boktävling – 15:e månaden Sha’ban

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som lärde människan vad hon inte kunde

Salam syskon

Likt de senaste åren så kommer en boktävling att hållas den 15:e av månaden Sha’ban även i år inshaAllah! Boktävlingen är enligt vanligt bruk anordnad av Imam Ali(A) moskén i Stockholm och kommer även att hållas i Göteborg och Malmö där vinnarna kommer att presenteras i samband med firandet av 15:e av månaden Sha’ban i respektive stad. Deltagandet kräver ingen anmälan och alla intresserade kan delta enda kravet är att deltagare ska vara födda mellan 1980 och 1995.

Den valda boken för i år är boken Hijab av Shahid Ayatullah Mutahhari(RA) som finns tillgängligt online på http://bibla.dvv.se/hijab/ och går även att beställa via www.dvvshop.se eller få tag på via moskéförsamlingarna. Boken är för övrigt tunn och lättläst och tydliggör många grundläggande och intressanta punkter kring det alltid aktuella ämnet hijab.

För de som inte har varit med tidigare kan vi berätta att tävlingen går till som så att alla deltagare läser den valda boken. Sedan får deltagarna svara på ett av flera svarsalternativ till ett antal frågor från boken. Flera vinnare koras och delges fina priser utöver de nya kunskaperna man fått genom att läsa boken.

Provtiden: tisdag den 27 juli klockan 17:00


 • Statistik

  Idag: 15
  Total: 34894
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress