Archive for november, 2010

Vägledningens största eid av Wilayah mubarak inshaAllah!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som välsignade oss med Sirat al-Mostaqim (den Raka Stigen)

Gud säger i den heliga Koranen:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Idag fullbordade Jag för er, er religion och kompletterade [slutförde] Min välsignelse över er och förkunnat  för er Islam som religion” (den heliga Koranen 5:3)

- Idag? Vilken dag?

- Fullbordade? Hur- vad hände den dagen i samband med vilken denna vers uppenbarades som ledde till denna fullbordande?

- Kompletterade Min välsignelse? Kompletterade med vad vilken välsignelse?

1 Comment more...

Årsminnet av Imam Hadis(A) födelse

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som i Sin visdom valde Sin Profets(S) efterträdare från hans ätt

I likhet med sin välsignade far Imam Jawad(A), fick även Imam Hadi(A) ansvaret av Imamat vid ung ålder. Imamen(A) likt sin far hade en avgörande roll i förberedandet inför den tolfte och sista väntade Imamens(AJ) Imamat och ghayba (fördoldhet) och förberedde genom att bl.a. utse fromma och trogna representanter som agerade som en mellanlänk till folket. Imam Hadi(A) förgiftades likt sina fäder av den samtida tyrannen och nådde martyskap.

Frid vare över dig  Imam Hasi(A); frid vare över dig och dina fäder(A) och dina söner(A); frid vare över dig på den dagen du föddes, den dagen du nådde martyrskap och den dagen du åter kommer till liv.

Må Gud välsigna oss till att vara bland er sanna följe i handling och ord i denna värld och Nästa och i sann väntan på din väntade son Imam Mahdi(AJ) – må Gud påskynda hans alltmer snara efterlängtade återkomst – inshaAllah!


Eid Adhha mubarak inshaAllah!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som välsignar och fulländar Sina välsignelser


Salam syskon; Eid Mubarak!

Dagen av Eid är en glädjens dag och en tid att be om gåvor från den Barmhärtigaste av barmhärtiga; Han som skänkte profeten Ismail(A) till profeten Ibrahim(A) och lät skapelsen pärla och budskapets sista sändebud och Profet Mohammad(S) vara från deras ätt och välsignade oss med Profetens  Ahl al-Bait(A) .

Må vi alla ha nått innebörden av ‘Arafe-dagen och Hajj och må denna välsignade dag av Eid regna över oss ytterligare välsignelser och gåvor av Guds barmhärtighet.

Må Gud påskynda vår väntade Imams(AJ) efterlängtade återkomst och upplysa våra hjärtan och välsigna oss till sann förberedelse och väntan och hans följe inshaAllah!

Inkludera oss i era böner syskon och be först och främst för vår väntade Imams(AJ) alltmer snara återkomst inshaAllah

1 Comment more...

‘Arafa dagen – Muslim ibn ‘Aqils martyskap – Ashura inlett!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som lät ‘Arafa dagen vara en förnyad chans efter layali al-Qadr

 Frid vare över dig Imam Hossein(A); frid vare över dig och över ditt hushåll; frid vare över dig och dina följeslagare; frid vare över dig och Ashuras eviga hjältar; frid vare över dig och över din syster Zaynab(A); frid vare över dig och över din son Ali Akbar(A); frid vare över dig och över din bror Abul Fadl Abbas(A); frid vare över dig och över din brorsson Qasim(A); frid vare över dig och över ditt spädbarn Ali Asghar(A); frid vare över dig och över din son och efterlämnade arv, Guds bevis efter dig Imam Sajjad(A); frid vare över dig och över din kusin och budbärare Muslim ibn ‘Aqil(A); frid vare över dig och över alla dina följeslagare; frid vare över dig och de som nådde martyrskap i ditt följe och de följer ditt spår och som ännu inväntar din son Imam Mahdis(AJ) återkomst för att vandra under hans gudomliga fana – må Gud påskynda denna efterlängtade återkomst och välsigna oss till att vara bland den Väntades(AJ) sanna följe och vänner inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon


Årsminnet av Imam Baqirs(A) matyrskap!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som lät Sina sanna tjänare vara förvar för Hans kunskap

Mannen: tala gärna om för mig hur mycket styrka Allah(SWT) gett oss människor? Är det som så att Allah(SWT) gett oss absolut makt, ingen makt alls eller begränsad makt? Imam Baqir(A) sade

Frid vare över dig  kunskapens mästare Imam Baqir(A); frid vare över dig och dina fäder(A) och dina söner(A); frid vare över dig på den dagen du föddes, den dagen du nådde martyrskap och den dagen du åter kommer till liv.

Må Gud välsigna oss till att vara bland er sanna följe i handling och ord i denna värld och Nästa och i sann väntan på din väntade son Imam Mahdi(AJ) – må Gud påskynda hans alltmer snara efterlängtade återkomst – inshaAllah!

1 Comment more...

O människa reflektera i himmel och jord och i skapelsen!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som skänkte människan förnuftet och lät skapelsen vara ett av Hans tecken

 أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

”INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?”
(den heliga Koranen 21:30) 


Himmelsk union – unikt vackrast!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som valde och förenade Sin Wali(A) med dottern av Sin Wasi(A)

Välsignat och heligt
Ett evigt band
Välsignad och heligt
En himmelsk union

Guds ställföreträdare och första Imam(A)
Profetens(S) förtrogne och själ
De troendes Mästare och sanningens ledare
Imamernas(A) fader Imam Ali(A)

Guds skänkta gåva till Sin älskade Profet(S)
Profetens(S) välsignade ögonsten och skatt
Världens kvinnors mästarinna och felfria
Imamernas(A) moder Fatima Zahra(A)

Vigda av Gud
Hans älskade Profet(S) som vittne
Himlens invånare gäster
Heydar Ali(A) till Fatima Batool(A)

Välsignad denna bröllop
Vars förenade av bästa börd
Vars tillställning enkel
Vars brudgåva från Gud
Vars frukt paradissött
Vars välsignelse världar lyst upp

Mubarak vår väntade väntande Imam(AJ) – Inkludera oss i dina böner i välsignelsernas natt


Årsminnet av Imam Jawads(A) martyrskap

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn vars tjänare älskar Honom och Han älskar dem

Imam Jawad(A) är en av Imamerna(A) som vid väldigt ung ålder fick ansvaret av Imamat . Imamen(A) var sju eller nio år gammal då hans far Imam Ridha(A) nådde martyrskap förgiftad av samtidens tyrann i Toos. Även Imam Jawad(A) nådde martyrskap; vid ung ålder förgiftades han av sin fru.

Frid vare över dig  Imam Jawad(A); frid vare över dig och dina fäder(A) och dina söner(A); frid vare över dig på den dagen du föddes, den dagen du nådde martyrskap och den dagen du åter kommer till liv.

Må Gud välsigna oss till att vara bland er sanna följe i handling och ord i denna värld och Nästa och i sann väntan på din väntade son Imam Mahdi(AJ) – må Gud påskynda hans alltmer snara efterlängtade återkomst – inshaAllah!


 • Statistik

  Idag: 15
  Total: 34856
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress