I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Allahomma salli ’ala Mohammad(S) wa Aal Mohammad(A) wa ajjil farjah
O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans Hushåll Ahl al-Bait(A) och påskynda den väntade Imamens(AJ) återkomst – inshaAllah!

Salam kära syskon

All tacksamhet och lovprisanden hör till Gud!
Härmed presenteras:

- Så blev jag vägledd av dr Tijani – i boken beskriver författaren sin egen resa i tron och hans egna funderingar och frågor som en sunni vilket ledde till efterforskningar kring shia och de resultat han nådde!

- Jihad al-akbar – kampen mot egot av imam Khomeini(RA) – den kamp varje människa som söker fullkomlighet behöver föra inom sig för att polera sin själs spegel till perfektion. En bok med stor effekt och många rekommendationer!

- Mokhtar – den utvalde en sammanställning av Den Väntades Vänner – en skildring av de historiska grunder och händelser kring Mokhtar som formade hans personlighet och ledde till hans revolution.

Läs mer och beställ via www.dvvshop.se och bidra gärna även med din recension!

Må Gud vägleda oss alla till att ständigt söka och följa sanningen i Hans väg och i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i ord och handling och må Han alltmer påskynda vår väntade Imam Mahdis(AJ) efterlängtade återkomst och välsigna oss till att vara bland hans verkliga följe och vänner inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon
Den Väntades Vänner