I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السلام عليک يا امام جعفر بن محمد الصادق
as-salam-o alayk ya Ja’far ibn Mohammad as-Sadiq(A)
Frid vare över dig O Imam Sadiq(A)

Må Gud vägleda och välsina oss till ert följe och förberedande inför den väntade Imamens(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i era böner