I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Frid vare över dig O Imam Kadims(A) dotter och O Imam Ridhas(A) syster O Seyyeda Ma’sooma(A)

O Allah, vägled oss till efterföljet av Dina troende tjänares stig och för oss närmare Dig O Allah; inshaAllah!