Archive for november, 2011

Sahifa Sajjadiya – ute nu på svenska!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans oerhörda välsignelse som Han förärat oss med och utan vilken detta verk inte hade kunnat förverkligas! Må det vara en välsignelse och gåva till vår älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i synnerhet Imam Hossein(A) och Seyyeda Zaynab(A) och Imam Sajjad(A) vilkas namn för evigt genomsyrar dessa speciella dagar av månaden Muharram och även till vår väntade Imam(AJ) vars efterlängtade återkomst vi uppriktigt och längtansfullt inväntar inshaAllah!

http://www.vimeo.com/32904713


Månaden Muharram 1433 e.H. står inför dörren!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Jag är den som står ensam bland förtryckare
Törstig är jag och dricker ur prövningars bägare

Närhelst en fullmåne i dödens himmel lyser
Minns min Ali Akbar inför mina ögon styckad i bitar

Närhelst ni hör ”o min bror” ropas
Minns min Abbas då hans händer kapas

Närhelst ni förlorar en sannfärdig ungdom
Minns min Qasim och gråt med glöd och passion

Närhelst ni mister ett spädbarn i törst
Minns min Ali Asghar och pilen släckandes hans törst

Närhelst ni hör kvinnors jämmer om tragedier
Minns våra kvinnor uthärdandes våra prövningar

Närhelst ni drycker törstsläckande vatten eller hör om en dödad och martyr
Minns mig, Profetens(S) ätt, dödad oskyldig och nedtrampad under hovar

(för syskon som kan arabiska följer hela den kända dikten)

قصیده شیعتی یاکرام یا عظام المقام

شیعتــی یا کـرام یا عظــام المقــام                                       فاندبوا یاحسیــن بفــؤاد  حزیـن
شیعتی إنی غریب بین أقـــوام بغاة                           وأنا الضامی وأسقى من کؤوس  النائبات
قطعوا رأسی ظلماً بسیوف مرهفــــات                             رفعوه بعد قتلی فوق أطراف  القــناة
ذاک رأسـی مشال فی رماح طــــوال                                        وقطیــع الوتیـــن بفؤاد حزیـن
شیعتی إن غاب عنکم فی سماء الموت فــرقد                 فاذکروا الأکبر لما غاله السیف المــرد
واقتیلاً فوق الأرماح والأسیاف سجــــد                         وبه قد صرعوا فوق الثرى   جسم محمد
وشبیه الرســول وطأتــــه الخیــول                                          وفقدت البــــنین بفؤاد   حزیـن
شیعتی ما إن سمعتم من مناد وأخــــــاه                         فاذکروا العبــاس لما قطعت منه یداه
جئته نحو الفرات قاصداً کیمــــــا أراه                              فوجدت الجسد الطاهر تکسوه  دمـاه
فاهتـفوا بانکسـار أین ذاک الیســــار                                    ایـن ذاک الیمین بفـؤاد   حزیــن
شیعتی ما إن فقدتم من غلام ذی مکــــارم                      فاندبوه بدموع واذکروا لوعة  قاســم
هو کا البدر تجلى وجلى فی الغمائــم                              بدل الأشمع قد زف بأطراف الصوارم
غاب ذاک الهلال فی بروج القتال                                            غاب نور الیقین بفؤاد حزیــــن
شیعتی ما إن فقدتم من رضیع وهو ظام                          فاذکروا طفلــــی لما قتلوه باهتضام
بدل الماء سقوه من انابیب الحمام                         بأبی من ذاق طعم الموت من قبل الفطام
ذاک نحر الرضیع فاض منه النجیع                                            ودفـنت الجنین بفـؤاد حزیــن
شیعتی ما أن سمعتم فی نسوة تشکو الرزایا               فاذکروا نسوتنا اللآتـی تحملن البلایـا
وعلى الأکوار ظلماً حملوهن سبایـــا                            شاکیات باکیات فوق أقتاب المطایـــا
فاسألـــوا کربلاء من لتلک النسـاء                                      من لحـزن کمین بفـــؤاد حزیــن
شیعتی ما إن شربتم عذب ماء فاذکرونی                 او سمعتم بقتیل    أو شهیــد فاندبـونی
فأن السبط الذی من غیر جرم قتلونی                     وبجرد الخیل بعد القتــل عمداً سحقونی
لیتکم حاضــرون للندا تسمعــون                                          هاتفا بالأنیـــــن بفـؤاد حزیـن

Må Gud påskynda vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst och välsigna oss till att vara bland hans verkliga följe och vänner inshaAllah!

Inkluder varandra i era böner kära syskon


24 Thul Hijja!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

En våg av tystnad hade lagt sig i kyrkan. Den stora folkmassans förväntansfulla blickar var fästa på storbiskopen, en vis och högst respekterad personlighet vars nerfallna ögonbryn som täckte för hans ögon vittnade om hans över hundra år levnadstid. Det var sammankomstens tredje dag och dagen då besultet skulle fattas.

Storbiskopen beordrade att de gamla handskrifterna som hade plockats fram ur den unika förvarskammaren skulle bäras in. Det krävdes flera personer för att bära in var och ett av de stora och tunga skinn- och pappersbuntarna. Det dröjde inte länge förrän storbiskopen lät slå upp och högt, så att alla klart kunde höra, läsa ur en viss sida i Adams(A) skrift. Därefter hänvisade storbiskopen till Shis(A) skrift och ett efter ett till Ibrahims(A) skrift, och så till Moses(A) och slutligen till Isas(A) skrift. Under hela den tiden rådde det tystnad och alla lyssnade häpet och uppmärksamt på vad som reciterades ur tidigare profeters(A) gamla skrifter och utom de allra sakkunnigaste bland dem inte hade kännedom om. Det rådde ingen tvekan om saken längre; brevet som ett antal dagar tidigare hade nått dem och var orsaken till den tre dagar långa sammankomsten som skulle avgöra deras fortsatta öde som nation, var från den sista Profeten(S) vars ankomst alla skrifter bar Guds löfte om.

Det var så som drygt ett åttiotal av Najrans storpräster och biskopar med storbiskopen, hans två underordnade biskopar, hans storbefäl och hans tre närmaste medhjälpare i spetsen, begav sig mot Medina för att möta Profeten(S). Det var inte en enkel resa de hade framför sig. 800 km från Najran till Mecka  och därefter ytterligare 500 km från Mecka till Medina - hela 1300 km på fot och med kamel som transportmedel igenom öknen år 9 e.H.!

Väl i Medina spenderade de tre dagar i efterforskning för att försäkra sig om de tecken som angivits i de gamla skrifterna alla stämde till punkt och pricka. De frågade runt bland vanligt folk så väl som judarna som levde i Medina och vad deras tillhanda skrifter angav. Sedan fortsatte dem med att ställa frågor och diskuterade direkt med Profeten(S) om olika trosfrågor och allt stämde. Slutligen frågade biskoparna hur Profeten(S) såg på profeten Isa(A) [Jesus]?! Profeten(S) svarade att han visste vad Gud lärt honom och att profeten Isa(A) var Guds tjänare och profet. Det var den enda fråga som några av biskoparna kände att de kunde vidhålla som en skiljepunkt då de själva påstot att profeten Isa(A) skulle vara Guds son och så utmanade Profeten(S) till ”mubahala” - ombedja Gud att nedsända sitt straff över den grupp som ljög om sanningen - just i denna fråga.

Då uppenbarades versen:

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

”Om någon vill tvista med dig om detta, sedan du tagit emot den kunskap som har kommit dig till del, säg då: ‘Låt oss kalla våra söner och era söner, och våra kvinnor och era kvinnor, och oss själva och er, sedan samlas och ödmjukt be Gud att Han avkunnar Sin dom, och låt oss nedkalla Guds fördömelse över alla som ljuger.’” (den heliga Koranen 3:61)

Efter morgonbönen och i gryningen av nästa morgon hade alla samlats för att se vilka Profeten(S) skulle ta med sig som skulle utgöra ”våra barn” och ”våra kvinnor” i enlighet med Koranversen. Och ännu mer intressant var vad som menades med ”oss själva”?! Ingenstans i världen har något liknande uttryck någonsin används varken tidigare eller senare; i vad skulle Profetens(S) kallande av ”sig själv” manifesteras?!

Profeten(S) gick med sina välsignade steg fram till Fatima Zahras(A) hus och snart kom han med Imam Hossein(A) i famnen samtidigt som han höll Imam Hassan(A) i handen medan Fatima Zahra(A), länken mellan profetskap och Imamat, gick bakom Profeten(S) och Imam Ali(A) efter henne; ”oss själva” hade manifesterats!

Väl framme vid mötesplatsen stod en stor väntansfull folkmassa samlade för att skåda hur den Koranversen skulle manifesteras och vad som skulle ske. När biskoparna och prästerna av Najran såg denna syn, utbrast dem: vid Gud, om dessa personer lyfter sina händer i bön till Gud för nedkalla Hans straff, kommer vår tros alla följare att förgöras. Inför den stora folksamlingens ögon skickade de snabbt bud till Profeten(S) och bad att mubahala skulle inställas!

Så bemötte Najrans biskopar och präster dessa fem ljus! Och vad Fatima Zahra(A) och Imam Ali(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) fick utstå efter Profeten(S)?!

Frid vare över dig O Guds Profet(S)
Frid vare över er O Imam Ali(A) och O Fatima Zahra(A)
Frid vare över er O Imam Hassan(A) och O Imam Hossein(A) och Imamerna(A) av din ätt
Frid vare över dig O väntade Imam(AJ)
Frid vare över er O Guds utvalda

Må Gud vägleda och välsigna oss till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i sann förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och snara återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i era böner

 


Eid Ghadir mubarak inshaAllah!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion. Om någon drivs [att bryta mot förbuden ovan] av hunger, inte av lust att överträda dem, [skall han finna] Gud ständigt förlåtande, barmhärtig.” (den heliga Koranen 5:3)

Profeten(S) sade: ”Han är ledaren (mawla) över de som jag har varit ledare (mawla) över. O Gud, älska dem som älskar Ali(A) och hata dem som hatar Ali(A).” [Sahih Muslim, engelska upplagan, Bok 31, Nummer 5920- 23. Sahih al-Tirmidhi. vol. 2, s. 298. Mostadrak. vol. 3, s. 108- 110. Mushkil ul Athar. vol. 2, s. 307- 308 och många, många fler]

http://duaa.se/index.php?option=com_content&view=category&id=75&Itemid=104

Sahifa Sajjadiya, duaa-samlingen av Imam Sajjad(A), finns nu med svensk översättning. I samband med boken Sahifa Sajjadiya lanseras även sidan www.imamsajjad.se där utöver Sahifa Sajjadiya online, finns även mer att läsa om Imam Sajjad(A) före, under och efter Ashura. För att beställa boken besök www.dvvshop.se!

Må Gud vägleda oss alla till att ständigt söka och följa sanningen i Hans väg och i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i ord och handling och må Han alltmer påskynda vår väntade Imam Mahdis(AJ) efterlängtade återkomst och välsigna oss till att vara bland hans verkliga följe och vänner inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon

 


Årsminnet av Imam Hadis(A) födelse!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السَلامُ عَليک يا امام الهادي
as-salam-o alayk ya Imam Hadi(A)
Frid vare över dig O Imam Hadi(A)


10:e Thul Hijja – Eid Qorban mubarak inshaAllah!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Eid Qorban Karim och Mubarak för oss alla inshaAllah!

Må Gud rena oss från all grumlighet och upplysa våra själar med Sitt ljus och polera våra hjärtan med Sin kärlek och vägleda och välsigna oss till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i uppriktig förberdelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade återkomst och välsigna oss till att vara så som Han behagar inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon


9:e Thul Hijja – ‘Arafa dagen!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

اَللّهُمَّ كنْ لِوَلِيِّك الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ

O min Herre och Gud; var för din representant, Hujjat ibn al-Hassan,

صَلَواتُك عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كلِّ ساعَةٍ

Dina välsignelser över honom och hans förfäder, i denna stund och alla andra stunder,

وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً

en försvarare och en beskyddare, en ledare och en hjälpare, en bekräftelse och ett öga,

حَتّى تُسْكنَهُ أَرْضَك طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا بِرَحْمَتِـكَ يـا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

tills DU gör att han lever på jorden, i lydnad (till Dig), och låter honom leva däri för en lång tid, i Din barmhärtighet, O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga

Inkludera oss i era böner


Årsminnet av Imam Baqirs(A) martyrskap!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السَلامُ عَلَيک يا إمام مُحَمَّد الباقِر
as-salam-o alayk ya Imam Mohammad Baqir(A)
Frid vare över dig O Imam Mohammad Baqir(A)


 • Statistik

  Idag: 15
  Total: 34856
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress