Archive for maj, 2012

Årsminnet av Imam Jawads(A) födelse mubarak inshaAllah!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السَلامُ عَلَيک يَا إمام الجَوَاد
as-salam-o alayk ya Imam al-Jawad(A)
Frid vare över dig o Imam Jawad(A)

السَّلامُ عَليک يا رَسولَ الله وَ عَلی أهل بَيتِک وَ عَلی حُجَّة القائِم عَجَّل اللهُ فَرَجَک وَ سَهَّلَ مَخرَجَک وَ جَعَلَنا مِن أعوانِکَ وَ أنصارکَ وَ المُستَشهدين بَینَ یَدیک
as-salam-o alayk ya Rasool-Allah(S) wa ala Ahle-Baitek(A) wa ala Hujjat al-Qa’em(AJ) ajjal Allah farajak wa sahhala makhrajak wa ja’alana men a’wanek wa ansarek wa al-mostashhadina bayna yadak

Frid vare över dig Guds Sändebud(S) och över ditt hushåll Ahl al-Bait(A) och över Guds bevis och argument Imam Mahdi(AJ) – må Gud påskynda din återkomst och underlätta din ankomst och låta oss vara av dina hjälpare och vänner och uppoffrade martyrer inför dig


Årsminnet av Imam Hadis(A) födelse mubarak inshaAllah!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السَلامُ عَلَيک يَا إمام الهَادي
as-salam-o alayk ya Imam al-Hadi(A)
Frid vare över dig o Imam Hadi(A)


Årsminnet av Imam Hadis(A) martyrskap!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السَلامُ عَلَيک يَا إمام الهَادي
as-salam-o alayk ya Imam al-Hadi(A)
Frid vare över dig o Imam Hadi(A)


Till minnet av vår andliga moder Fatima Zahra(A)!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

YouTube Preview Image

 


Årsminnet av Imam Baqirs(A) födelse mubarak inshaAllah!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السَلامُ عَلَيک يَا إمَام مُحَمَّدٍ البَاقِر
as-salam-o alayk ya Imam Mohammad al-Baqir(A)
Frid vare över dig o Imam Mohammad Baqir(A)

السَّلامُ عَليک يا رَسولَ الله وَ عَلی أهل بَيتِک وَ عَلی حُجَّة القائِم عَجَّل اللهُ فَرَجَک وَ سَهَّلَ مَخرَجَک وَ جَعَلَنا مِن أعوانِکَ وَ أنصارکَ وَ المُستَشهدين بَینَ یَدیک
as-salam-o alayk ya Rasool-Allah(S) wa ala Ahle-Baitek(A) wa ala Hujjat al-Qa’em(AJ) ajjal Allah farajak wa sahhala makhrajak wa ja’alana men a’wanek wa ansarek wa al-mostashhadina bayna yadak

Frid vare över dig Guds Sändebud(S) och över ditt hushåll Ahl al-Bait(A) och över Guds bevis och argument Imam Mahdi(AJ) – må Gud påskynda din återkomst och underlätta din ankomst och låta oss vara av dina hjälpare och vänner och uppoffrade martyrer inför dig


 • Statistik

  Idag: 0
  Total: 34949
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress