Archive for juli, 2012

Årsminnet av Abu Talib(A) och Seyyeda Khadijas(A) bortgång under belägring och sanktioner!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السُّلامُ عَلَيک يَا أبوطالِب يا عَمّ وحامي الرَّسول
as-salam-o alayk ya Abu Talib(A) ya ‘amm wa hami ar-Rasool(S)
Frid vare över dig o Abu Talib(A) o Profetens(S) farbror och stöd

السَّلامُ عَلَيکِ يَا خَديجَة يَا أم المُؤمِنين
as-salam-o alayki ya Khadija(A) ya Umm al-mo’menin
Frid vare över dig o Khadija(A) o de troendes moder

När avgudadyrkarna i Mecka insåg att muta och hot, enstaka människors tortyr och deras andra försök inte bet på de människor som accepterat Profetens(S) kall och kommit att bli muslimer, trappade de upp våldet och tog till en ny taktik och började med massbestraffning och sanktioner mot muslimerna som deporterades till en dal som kom att kallas Shi’b Abu Talib(A). Där kom muslimerna att få hålla till i tre hela år under hård belägring och förtryckande sanktioner där de varken fick lämna dalen eller ha kontakt med omvärlden, bedriva handel eller skaffa förnödenheterna de behövde. Där fick de leva under extrema förhållanden och deras tro, övertygelse, tålamod och vilja sattes på prov i hela tre år och många lämnade inte dalen med livet i behåll. Profetens(S) farbror Abu Talib(A) som tagit hand om Profeten(S) sedan hans barndom och som varit ett stöd och skydd för Profeten(S) från Quraysh stammen samt Profetens(S) älskade hustru som var den första att tro på hans kall och som stöttade Profeten(S) steg för steg med allt hon hade, var två av de som avled till följd av de svåra förhållandena och återvände till deras Herre. Profeten(S) hade fått ta farväl av två av sina närmaste och därav blev året kallad för sorgens år. Detta pågick tills Gud i Sin Allmakt och Allvetande och Barmhärtighet fastställde befrielsen.

Även idag efterföljs, fördrivs, fängslas, torteras och dödas muslimer på alla håll och kanter utan att de självutnämnda försvararna av mänskliga rättigheter höjer ett ögonbryn eller ägnar en halvminut av sina nyhetssändningar åt att uppmärksamma de pågående förtrycket och massakrarna, så vida det inte tjänar den agendan förstås. Så medan muslimska människor kallblodigt slås ned och massakras i Bahrain, Saudiarabien, Yemen och Myanmar dagligen så ägnas dessa tusentals knappast någon uppmärksamhet medan situationen i Syrien är på allas agenda och lätt som en plätt vinner priset för det nyhetsämne som ges mest sändningstid. Fråga ställer sig själv; varför? Varför ägnas knappast någon tid åt situationen i Myanmar där människor massakras och fördrivs ur sin kjul till hem, eller folket i Yemen, Bahrain och Saudiarabien som i årtionden befunnit sig under marionettregimernas förtryck och vars rop på rättvisa slagits ner med brutalitet, eller Plestina, eller Irak, eller Afganistan, eller Pakistan, eller varför inte Kashmir, eller för all del det erupeiska och amerikanska folkets protester och uppror mot den förtryckande eliten?

Må Gud påskynda den väntade och efterlängtade befrielsen vid Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och vid dessa heliga ögonblick av månaden Ramadan och låta det vara närmare än vi kan föreställa oss och vägleda och välsigna oss till att vara bland sanningsföljarna och den väntade frälsaren, Imam Mahdis(AJ) följe och vänner inshaAllah!

Underskatta inte effekten av duaa (åkallelse och bön) under dessa heliga stunder och be för påskyndandet av vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och allt mer snara återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon


Månaden Ramadan mubarak inshaAllah!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn vars otaliga välsignelser omger oss alltid och överallt
I Hans Namn som inbjudit Sina tjänare till Sin barmhärtighets speciella bjudning under månaden Ramadan

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

اَللّهُمَّ كنْ لِوَلِيِّك الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ

O min Herre och Gud; var för din representant, Hujjat ibn al-Hassan,

صَلَواتُك عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كلِّ ساعَةٍ

Dina välsignelser över honom och hans förfäder, i denna stund och alla andra stunder,

وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً

en försvarare och en beskyddare, en ledare och en hjälpare, en bekräftelse och ett öga,

حَتّى تُسْكنَهُ أَرْضَك طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا بِرَحْمَتِـكَ يـا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

tills DU gör att han lever på jorden, i lydnad (till Dig), och låter honom leva däri för en lång tid, i Din barmhärtighet, O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga

O Allah, vid Din älskade Profet(S) och hans Ahl al-Bait(A) påskynda vår väntade Imam Mahdis(AJ) efterlängtade ankomst och välsigna oss till att ständigt vara bland hans följe och vänner inshaAllah!

O Allah, förlåt oss alla våra synder och vägled, hjälp, stärk och välsigna oss till att uträtta månaden Ramadans rätt och få del av alla dess välsignelser i föjet av Dina närmaste tjänare, Din älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A), och välsigna oss till uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i era böner syskon


15:e månaden Sha’ban – årsminnet av den väntade frälsaren, Imam Mahdis(AJ) välsignade födelse mubarak inshaAllah!!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ
”Men det var Vår vilja att visa dessa förnedrade och förtrampade människor Vår särskilda nåd och göra dem till föregångsmän [i tron] och låta dem ärva [de ogudaktigas makt]” (den heliga Koranen 28:5)

Allahomma salli ’ala Mohammad(S) wa Aal Mohammad(A) wa ajjil farjah
O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans Hushåll Ahl al-Bait(A) och påskynda den väntade Imamens(AJ) återkomst – inshaAllah!

سَلامُ الله عَلَيک يَا رَسولَ الله وعَلی أهل بَيتِک الطيّبين الطاهِرين
salam-o-Allah alayk ya Rasool-Allah wa ala Ahl-e Bait-ek at-tayyebin at-taherin
Guds frid, välsignelser och fredshälsningar vare över dig O Guds Sändebud(S) och över din Ahl al-Bait(A) de goda de renade

سلامُ الله عَلَيک يَا أبا عَبدِالله الحُسَين وَ عَلی الأروَاح الَّتي حَلَّت بِفنائک
salam-o-Allah alayk ya Aba Abdellah al-Hossein wa ala al-arwah allati hallat be fenaek
Guds frid, välsignelser och fredshälsningar vare över dig O Abu Abdellah Imam Hossein(A) och över de själar som offrade sig i din kamp

سلامُ الله عَليک يَا أمَامَ الزَّمان يَا بَقية الله وحُجَّته يَا مُنتظر المَهدي
salam-o-Allah alayk ya Imam az-Zaman ya Baqiyya-t-Allah wa Hujjateh ya Muntadhar al-Mahdi
Guds fred, välsignelser och fredshälsningar vare över dig O Imam az-Zaman [tidens Imam(AJ)] O Baqiyyat-Allah [Guds inbesparade] och Hans Hujja (bevis och argument) O väntade [den vägledda] Mahdi(AJ)


 

 

Salam kära syskon,

15:e månaden Sha’ban – årsminnet av den väntade frälsaren, Imam Mahdis(AJ) välsignade födelse mubarak inshaAllah!!

Det bästa av handlingar under dessa heliga månader och i synnerhet dessa dagar är följande thikr (sägelse i Guds hågkomst upprepad uppriktigt och hjärtligt): istighfar - ”astaghfer-ollah-a rabbi wa atob-o elayh” (jag ber min Herre om förlåtelse och ångrar till Honom) – och salawat – ”allahomma salli ’ala  Mohammad-en wa ale Mohammad(S)” (Min Gud och Herre, skicka dina välsignelser över Mohammad(S) och hans hushåll(A)- utförda med hjärtlig och själslig närvaro. Med istighfar och salawat anslut dig till oss i reciterande av duaa Faraj för påsyndandet av vår väntade Imams(AJ) efterlängtade återkomst inshaAllah; Bismillah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

اَللّهُمَّ كنْ لِوَلِيِّك الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ

O min Herre och Gud; var för din representant, Hujjat ibn al-Hassan,

صَلَواتُك عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كلِّ ساعَةٍ

Dina välsignelser över honom och hans förfäder, i denna stund och alla andra stunder,

وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً

en försvarare och en beskyddare, en ledare och en hjälpare, en bekräftelse och ett öga,

حَتّى تُسْكنَهُ أَرْضَك طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا بِرَحْمَتِـكَ يـا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

tills DU gör att han lever på jorden, i lydnad (till Dig), och låter honom leva däri för en lång tid, i Din barmhärtighet, O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga

O Allah, vid Din älskade Profet(S) och hans Ahl al-Bait(A) påskynda vår väntade Imam Mahdis(AJ) efterlängtade ankomst och välsigna oss till att ständigt vara bland hans följe och vänner inshaAllah!

Må Gud välsigna oss alla till att vara värdiga att uppleva dagen då vi står samlade bakom Imamen(AJ) i bön och lever den högsta manifestationen av mänsklig upphöjdhet i sojood inför vår Herre inshaAllah!

 

Nahjul Balagha – volym 2 – ute nu alhamdulillah!

I samband med 15:e av den heliga månaden Sha’ban, har vi äran att presentera den andra volymen av Nahjul Balagha!

Den andra volymen innefattar trettio av Imam Alis(A) khutba – 1-30 i Nahjul Balagha – yttrade i samband med viktiga moment och händelser. Dessa khutba utgör tillsammans en rik samling och berör allt från världens, himlarna och jordens samt människans skapelse till historiskt avgörande händelser kring tiden efter Profetens(S) bortgång, det politiska läget och kalifatet samt moraliska lärdomar och stigen till andliga höjder inlindat i höjden av vältalighet!

Boken i tryckt format kan beställas via www.dvvshop.se!
Du kan även besöka www.nahj.se alternativt www.nahjulbalagha.se!

Håll utkik för Nahjul Balaghas kommande volymer!

Den Väntade Frälsaren – av Shahid Sadr(RA) och Shahid Mutahhari(RA) – ute nu!

I samband med årsminnet av Imamens(AJ) välsignade födelse publiceras även boken ”Den Väntade Frälsaren” skriven av Shahid Baqir as-Sadr(RA) och Shahid Murtadha Mutahhari(RA)!

I denna bok redogörs och diskuteras den världsomfattande vidden som konceptet av den väntade frälsaren utgör ur flera aspekter. Samtidigt besvaras många av de mest vanligtförekommande frågorna i samband med ämnet.

  

www.noorislam.net – nylanseras!

Nu har www.noorislam.net blivit ännu bättre och kommer inom dagarna nylanseras uppfräschat och med en ny funktion. Sidan kommer hädanefter fungera som en shia-samlingssida. Här ska man kunna hitta allt man söker och behöver. Dessutom har våra syskon möjlighet att få reklamen för sina sidor, bloggar, butiker m.m. upplagda på sidan kostnadsfritt – allt för att öka och stärka samlingen av Guds älskade Profet(S) och Ahl al-Baits(A) efterfölje inshaAllah!!

Alla är även välkomna till en av sidans populäraste delar: www.noorislam.net/forum!

 

DVV på rundresa runtom Sverige – 6-8 juli 2012!

Mellan den 6:e och 8:e juli kommer DVV att åka runt till Malmö, Borås, Göteborg, Trollhättan, Örebro och Västerås och presentera sin verksamhet. Vi kommer då att mer djupgående berätta om de projekt som med Guds hjälp kunnat verkställas hittills; däribland böckerna, sidorna och evenemangen samt ägna en specifik stund åt Nahjul Balagha! Dessutom kommer vi att berätta mer om de nya projekten och studiecirklarna som erbjuds via DVVkultur och som intresserade kan delta i.

Systrar och bröder, syskon och intresserade; alla som vill veta mer och vill göra skillnad är välkomna!

För mer info och närmare tid och plats besök www.dvvkultur.se!

Må Gud i välsignelsen av Hans älskade, Profeten Mohammad(S) och Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A) och Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) och de nio Imamerna(A) av hans ätt i synnerhet vår väntade väntande Imam Mahdi(AJ), vägleda och välsigna oss till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i ord och handling och påskynda vår väntade Imams(AJ) efterlängtade ankomst och välsigna oss till att ständigt vara bland hans verkliga följe och vänner inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon

Den Väntades Vänner
 


 • Statistik

  Idag: 16
  Total: 35015
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress