Artiklar

Öppna ögonen för att se!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Vilket hot utgör en följeslagares helgedom; en följeslagare som legat begravd i jordens famn i dryg 1300 år?!

Hur stark är inte närvaron av den levande döde, så att den döde levande känner sig hotad av bara dennes grav?!!!

Hur svag är inte dessa blinda hycklare och vilseledda så att de säger sig strida i religionen och frihetens namn när de inte tolerar åsynen av symboler av befriade själar som levt och dött för religionens verkliga anda – befriandet av den mänskliga själen från allt som drar ner den?!

Vilket syfte och vilken agenda har dessa, som inte ens drar sig för skändandet av en gravplats?!

Dessa grupper som inte ens lämnar de döda i fred; säger sig vilja befria ett levande folk?!

Vilken dubbelmoral och vilken teater spelas upp på världens scen?! Bahrains kungahus förses med stöd och vapen och Yemens diktator byts ut mot sin högerhand och folken ännu ut i protest, arresteras, fängslas, torteras och dödas – allt för att tystas - medan beväpnade grupper sänds till Syrien och förses med alla medel som dödar, för att befria ett folk som inte ens får höras!

 Må vi öppna ögonen för att ljusets upplysande kraft kunna göra det möjligt för oss att se inshaAllah!


24 Thul Hijja!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

En våg av tystnad hade lagt sig i kyrkan. Den stora folkmassans förväntansfulla blickar var fästa på storbiskopen, en vis och högst respekterad personlighet vars nerfallna ögonbryn som täckte för hans ögon vittnade om hans över hundra år levnadstid. Det var sammankomstens tredje dag och dagen då besultet skulle fattas.

Storbiskopen beordrade att de gamla handskrifterna som hade plockats fram ur den unika förvarskammaren skulle bäras in. Det krävdes flera personer för att bära in var och ett av de stora och tunga skinn- och pappersbuntarna. Det dröjde inte länge förrän storbiskopen lät slå upp och högt, så att alla klart kunde höra, läsa ur en viss sida i Adams(A) skrift. Därefter hänvisade storbiskopen till Shis(A) skrift och ett efter ett till Ibrahims(A) skrift, och så till Moses(A) och slutligen till Isas(A) skrift. Under hela den tiden rådde det tystnad och alla lyssnade häpet och uppmärksamt på vad som reciterades ur tidigare profeters(A) gamla skrifter och utom de allra sakkunnigaste bland dem inte hade kännedom om. Det rådde ingen tvekan om saken längre; brevet som ett antal dagar tidigare hade nått dem och var orsaken till den tre dagar långa sammankomsten som skulle avgöra deras fortsatta öde som nation, var från den sista Profeten(S) vars ankomst alla skrifter bar Guds löfte om.

Det var så som drygt ett åttiotal av Najrans storpräster och biskopar med storbiskopen, hans två underordnade biskopar, hans storbefäl och hans tre närmaste medhjälpare i spetsen, begav sig mot Medina för att möta Profeten(S). Det var inte en enkel resa de hade framför sig. 800 km från Najran till Mecka  och därefter ytterligare 500 km från Mecka till Medina - hela 1300 km på fot och med kamel som transportmedel igenom öknen år 9 e.H.!

Väl i Medina spenderade de tre dagar i efterforskning för att försäkra sig om de tecken som angivits i de gamla skrifterna alla stämde till punkt och pricka. De frågade runt bland vanligt folk så väl som judarna som levde i Medina och vad deras tillhanda skrifter angav. Sedan fortsatte dem med att ställa frågor och diskuterade direkt med Profeten(S) om olika trosfrågor och allt stämde. Slutligen frågade biskoparna hur Profeten(S) såg på profeten Isa(A) [Jesus]?! Profeten(S) svarade att han visste vad Gud lärt honom och att profeten Isa(A) var Guds tjänare och profet. Det var den enda fråga som några av biskoparna kände att de kunde vidhålla som en skiljepunkt då de själva påstot att profeten Isa(A) skulle vara Guds son och så utmanade Profeten(S) till ”mubahala” - ombedja Gud att nedsända sitt straff över den grupp som ljög om sanningen - just i denna fråga.

Då uppenbarades versen:

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

”Om någon vill tvista med dig om detta, sedan du tagit emot den kunskap som har kommit dig till del, säg då: ‘Låt oss kalla våra söner och era söner, och våra kvinnor och era kvinnor, och oss själva och er, sedan samlas och ödmjukt be Gud att Han avkunnar Sin dom, och låt oss nedkalla Guds fördömelse över alla som ljuger.’” (den heliga Koranen 3:61)

Efter morgonbönen och i gryningen av nästa morgon hade alla samlats för att se vilka Profeten(S) skulle ta med sig som skulle utgöra ”våra barn” och ”våra kvinnor” i enlighet med Koranversen. Och ännu mer intressant var vad som menades med ”oss själva”?! Ingenstans i världen har något liknande uttryck någonsin används varken tidigare eller senare; i vad skulle Profetens(S) kallande av ”sig själv” manifesteras?!

Profeten(S) gick med sina välsignade steg fram till Fatima Zahras(A) hus och snart kom han med Imam Hossein(A) i famnen samtidigt som han höll Imam Hassan(A) i handen medan Fatima Zahra(A), länken mellan profetskap och Imamat, gick bakom Profeten(S) och Imam Ali(A) efter henne; ”oss själva” hade manifesterats!

Väl framme vid mötesplatsen stod en stor väntansfull folkmassa samlade för att skåda hur den Koranversen skulle manifesteras och vad som skulle ske. När biskoparna och prästerna av Najran såg denna syn, utbrast dem: vid Gud, om dessa personer lyfter sina händer i bön till Gud för nedkalla Hans straff, kommer vår tros alla följare att förgöras. Inför den stora folksamlingens ögon skickade de snabbt bud till Profeten(S) och bad att mubahala skulle inställas!

Så bemötte Najrans biskopar och präster dessa fem ljus! Och vad Fatima Zahra(A) och Imam Ali(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) fick utstå efter Profeten(S)?!

Frid vare över dig O Guds Profet(S)
Frid vare över er O Imam Ali(A) och O Fatima Zahra(A)
Frid vare över er O Imam Hassan(A) och O Imam Hossein(A) och Imamerna(A) av din ätt
Frid vare över dig O väntade Imam(AJ)
Frid vare över er O Guds utvalda

Må Gud vägleda och välsigna oss till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i sann förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och snara återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i era böner

 


Ett steg i rätt riktning – inre enighet mot yttre fiende inshaAllah!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
”De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Gud – kanske skall ni erfara barmhärtighet.” (den heliga Koranen 49:10) 

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud!

Äntligen har oenighetens moln mellan syskonen skingrats med Guds välsignelse och Palestinas ledarskap är enat; den gemensamma fienden till trots! InshaAllah är detta endast ett första steg och fler effektiva kliv följer snart!

Gratulationer är på plats till främst våra Palestinska syskon samt alla våra muslimska syskon och alla frihetskämpar och fria själar världen över!

Även gratulationer och hyllningar till våra Egyptiska syskon som inte är att förglömma, på vilkas mark denna upplyftade överenskommelse tecknats. Något som kanske inte hade varit möjligt utan det Egyptiska folkets revolution och dessförinnan Tunisiska folket revolution mot korruption och förtryck och första steget som togs via martyrer och fria själars blod om vattnade frihetens träd! Må detta också vara ett första steg med många kliv framåt inom snar framtid och må vi uppleva och skåda hur enighetens styrka tillintetgör belägringen av Gaza och befriar Palestinas ockuperade marker!

Må Gud skänka våra syskon i Lybien, Yemen och Bahrain tålamod att fortsätta kampen för sann frihet och må alla fria själar inspireras av denna uppvaknandes svallvåg och må världens snart fyllas utav sanning och rättvisa via Guds utvalda frälsares, Imam Mahdi(AJ) – må Gud påskynda hans återkomst och må vi vara bland hans sanna följe och vänner inshaAllah!

1 Comment more...

Dags att VAKNA!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

 وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ
”Men det var Vår vilja att visa dessa förnedrade och förtrampade människor Vår särskilda nåd och göra dem till föregångsmän [i tron] och låta dem ärva [de ogudaktigas makt] ” (den heliga Koranen 28:5)

 إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
”Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag;” (den heliga Koranen 13:11)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
” I DEN bok av visdom [som Vi skänkte David] efter [den första] påminnelsen har Vi skrivit att Mina rättskaffens tjänare skall ärva jorden.” (den heliga Koranen 21:105) 

Allahomma salli ’ala Mohammad(S) wa Aal Mohammad(A) wa ajjil farjah
O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans Hushåll Ahl al-Bait(A) och påskynda den väntade Imamens(AJ) återkomst – inshaAllah!

Det har väl inte undgått någon att USA:s femte flotta finns i Bahrain, att Mubarak var deras springpojke, att Saudiarabiens styre är deras trogna knähund som lovat att täppa till och kompensera för oljeproduktionen varthän det skulle minska och nu gett sig in i Bahrain och börjat slakta, att Libyens olja går mestadels till USA och EU, att UAE – Förenade Arabstaterna – och Jordanien är så gott som deras bakgård, att Saddam hade utbildats av självaste CIA och kommit till makten med USA:s hjälp, att de arabiska nationerna har samtliga befunnit sig under styret av marionett tyranner stödda av USA och ditsatta för att hålla folket i schack, Libanon och försöken att spela olika grupper mot varandra, Afghanistans lidande i över tio år nu och i årtionden dessförinnan, sanktionerna till höger och vänster mot Iran och det massmediala krig på alla fronter, Pakistans Musharraf och den amerikanske mördaren till agent som USA söker diplomatisk immunitet för utav rädsla för den egna folkopinionen, och förstås är inte att förglömma kärnfrågan för den muslimska nationen nämligen Palestina och veto efter veto i Israels favör och som tack för deras krigsförbrytelser och massmord, t.o.m. jordbävning och tsunami drabbade Japan som lyckats vara en av de främsta teknologiskt framstående länderna är inte självständig sen de fick Hiroshima och Nagasaki atombombade av USA och tvingades teckna under sitt eget förslavningsavtal och varför inte den egna amerikanska befolkningen i USA för vilka det idag är mer är någonsin uppenbart att bubblan om USA och frihet inte är annat är ren lögn som använts som sömnmedel för att droga folk med… allt det här i stora drag bara de senaste årtiondena… behövs sägas mer?! För det finns masssssssooor och de som verkligen är vakna och har ögonen öppna och sinne och själen fri vet att hjärtat börjar blöda bara av att tänka på all elände som människor fått utså världen över genom alla lögner och hycklande snack och falska leenden och tystnad inför mord endast för att gynna egna intressen; kosta vad det kosta vill!

Och försök inte ens spela på sunni-shia kortet - ett smutsigt djävulsk plan att så splittring som kördes i Irak och dessförinnan i andra muslimska länder men folk är vakna idag och kämpar för att dessa lömska planer inshaAllah förblir utan resultat;  en av de främsta slagorden i samtliga länder och demonstrationer har varit ”bröder är vi sunni och shia; vårt land är inte till salo!” Så lyckades Tunisien och Egyptens folk ta första stegen av sina revolutioner efter flera veckor ihållande motstånd och betalade med sina barns blod så som Libyens folk gör än idag och lyckats komma över vapenförråd för att försvara sig i sin fortsätta kamp mot tyranni men folket i Bahrain står idag utan medel att försvara sig inför en brutal armé med avancerade vapen och ammunition som inte tvekar att massmörda med! T.o.m. sjukhusen har belägrats och läkare hotats och dödats för att inte bistå och rädda livet på skadade demonstranter!

Var är massmedian nu?! Varför inget ljud när tusentals dör i rättvisans namn men sådan ståhej när en dör vars död man kan spela på i politiska syften?! Varför ges inte liven lika mycket värde?! Varför hör man knappt något pip eller som mest en ynka ajabaja i förbifarten av s.k. demokratier som annars är så duktiga på att föredöma länder vars politik inte faller de i smaken?! Varför sådan dubbelmoral?!

Det är dags! Det är dags för nationers uppvaknad! Alla nationer och alla människor världen över och alla fria själar utan undantag; det är dags att vi alla ställer oss upp i rättvisans namn och kämpar mot förtryck!

 


Jihad

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som välsignat oss med Islam, Profeten(S) och Ahl al-Bait(A)

Jihad innebär KAMP i Guds väg, och inte krig (väl värd att tänka på skillnaden i synnerhet för nyhetsankarna på bl.a. SVT);  vilket har många aspekter varav den främsta och största benämt som jihad akbar (den största kampen) är den kamp varje människa ska föra inom sig själv för att tygla sitt nafs (jag) och främja det goda inom sig. Utöver det har jihad många andra aspekter.

Så en gång för alla: den typen av jihad - döda eller dödas – sker endast på slagfältet och inte mitt bland civilbefolkning.

Våra främsta ledare och förebilder, Profeten(S) och Imam Ali(A), tillätt inte ens skadade fiender som låg på slagfältet att dödas eller de som försökte fly att efterföljas eller gamla, kvinnor och barn som befann sig med fienden att komma till skada eller fienderna att berövas från vatten trots att fienden berövade även deras barn från vatten och dödade dem medan dem var törstiga!

Att försöka med alla medel att klistra fast brutalitet och orättvist dödande med Islam är bara nonsens och genom Guds löfte inget annat än misslyckade försök i längden.

I samband med sprängdådet i Stockholm; vi ser inte detta dåd som något som har någon som helst anknytning till Islam för att vi för den skull snabbare ska ta avstånd från det. Vi tar avstånd från det precis som alla andra men i ännu högre grad som muslimer för att våra religion lär, manar och befaller oss att ta avstånd från orätt och förtryck. Inte nog med att Islam inte tolererar eller tillåter orätt, än mindre att muslimen själv ska stå för det, så dessutom går det längre än så och förpliktigar varje muslim att aldrig vika sig och ständigt bekämpa förtryck om än det kräver uppoffringen av ens eget liv och att ens nära och kära lider på kuppen. Detta är precis vad som skedde i Karbala under Ashura och detta är Imam Hosseins(A) budskap som förevigades med hans och hans barn och efterföljares spillda blod och deras familjers fångenskap!

För att verkligen förstå och urskilja verklig jihad; ta en titt på Imam Hosseins(A) kamp och Ashuras historia!


Ma’rifat (insikt) – första Hajjs gåvan

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som genomsyrade skapelsens med kärlek och lät Sina tjänares hjärtan riktas mot Honom

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Det första Huset som restes för människorna var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen.
Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod; den som stiger in där är i trygghet. Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den.
(den heliga Koranen 3:96-97)

I boken ”Hemligheterna bakom hajj” av Sheikh Hossein Mazaheri inleder han beskrivande av Hajj med följande:

”Hela Hajj resan är en andlig utflykt som täcker tre skeden:

Första skedet: Avbryta nära band med allt förutom med Allah, för att nå Allah.

Andra skedet: Fortlöpa i riktning mot Allah och stärka förbundet (med Honom), tills man når Allah och dyrkans innersta väsen.

Tredje skedet: När en person har nått perfektion och har ankommit till (sann) dyrkan, återvänder han då (till människorna) för att vägleda Allahs skapelser till Honom”

I dagarna då många av våra syskon förbereder sig för att besvara Herrens kall och inbjudan till Hajj så vore en kort reflektion kring Hajj genom baserad på en av vår främsta ulama , urafa och storheters ord på sin plats:

Hajjs storhet kanske ligger i att det är en så omfattande form av dyrkan som täcker både individuella och kollektiva aspekter. Hajj är en manifestation av Guds nåd i så väl människans tanke, hjärta och själ som på politiskt, samhällig och samarbete, samhörighet och sammansvetsning av muslimernas nation.

Det som är så speciellt är att Hajj ser till att alla dessa aspekter når ett stort antal muslimer på en och samma gång; något som vanligtvis inte förekommer annars.

Nyckelordet i sammanhanget är ”ma’rifat” – det vill säga att se med klarhet som leder ökad kännedom som leder till insikt. Denna ma’rifat kan benas upp i ett antal kännedomar varav några följer i ett antal punkter och efterföljs av en förtydligande:

1. Ökad kännedom om sig själv som person och individ

2. Ökad kännedom om sig själv och sin delaktighet som en del av den stora muslimska ummah och nationen

3. Ökad kännedom om en aspekt och en yttring av den muslimska ummah och nationen som manifesteras i Hajj

4. Ökad kännedom om Guds storhet och barmhärtighet

5. Ökad kännedom om fienden

- Genom den reflektion kring ens egen existens som Hajj och dess omständigheter banar väg för, inser människan hennes egna brister, styrkor och svagheter. Det är väldigt vackert och otroligt visdomsfullt uttänkt hur Hajj ser till att frigöra människan för alla världsliga och materiella ägodelar, utstyrsel och utsmyckningar och ser till att allt som förmögenhet, samhällsposition, nationstillhörighet, titel och klädsel bleknar och att människan, helt frigjord från materiella tillbehör som annars förser henne med den falska inbillelsen att hon är förmer eller annorlunda än andra, placerar och förenar henne med hundratusentals andra medmänniskor i Hajjs olika dyrkanshandlingar från tawaf till sa’y till jamarat till salat. Hajj ser alltså till att förena och likställa den fattige med den rike, den styrande med den styrde, kungen med bonden, den utbildade med den analfabete, den vithyade med den svarthyade; alla i en och samma klädsel och på samma plats så alla klart och tydligt inser Guds storhet, nåderikedom och barmhärtighet och att vi alla är lika fattiga och behövande inför Honom. Genom att inse Guds storhet och ens egen fattigdom och svaghet, slås också alla inbillningar och tomma illusioner av självgodhet och egenkärlek som leder till egensinniga och själviska uppföranden gentemot andra i marken och tillintetgörs. Hajj ser till att människan bryter sig loss från den egna fängelsehålan och förenas med den vida oceanen och källan av storhet – och detta är kärnan av alla storheters dyrkanshandlingar och vad som ser till att förädla människans hjärta och själ, banar vägen för andra insikter och för att nå fullkomlighet. I det vardagliga livets gång ser alla tidskrävande och bindande bekymmer och nödvändigheter till att hjärtat hamnar i en slags försummelse kring dessa sanningar som ser till att man snärjer sig in i och trasslar fast i en spindelvävsliknande tillstånd av förvillelse och felaktiga tankar som i sin tur leder till att hjärtat blir alltmer mörk och ångestfylld – Hajj är ett definitivt bot för detta!

- Att se hur helheten av alla människorna som samlats till Hajj, från alla möjliga nationer och jordens alla hörn och genom att se alla samlade för Hajj också se hela den muslimska ummahn manifesterad – en ummah bestående av tiotal nationer och hundratusental människor som i en samlad form och under en och samma fana besitter en oerhörd potential och handlingskraft och som idag är en viktig faktor samhälls- och inte minst ekonomisk synpunkt som hela mänskligheten beror och är behov av (något som vi tyvärr sällan inser och genom splittring går miste om – men inshaAllah förenas vi under den väntade Imamens(AJ) fana inom en alltmer snar framtid inshaAllah)

- Att se och uppleva sig själv som en del av denna helhet, förenar den enskilde individen med den stora massan och ser till att en verkligen själslig förbindelse av kärlek inom den muslimska ummahn och gentemot ens muslimska syskon i tron – en kärlek som bryter förtryckarnas och tyrannernas förtrollning marknadsförd som ras, nation- och trostillhörighet: inshaAllah!

Boken ”Hemligheterna bakom Hajj” som nämndes i inledning är väldigt kort och enkel och ändå rätt så speciell och rekommenderas till alla i synnerhet de som välsignas med Hajj i år så se gärna till att ha läst den innan och eventuellt anteckna eller ringa in det viktigaste och ta med boken för att enklare påminna er om innebörderna inför varje handling – detta gällande syskonen som ska åka till Hajj men även högst rekommenderat till alla andra. Boken finns att läsa online via http://islamportalen.se/hajj/ eller beställa via www.dvvshop.se!

För övrigt innehåller sidan http://islamportalen.se/hajj/ allmänomfattande information och grundläggande bra-att-veta- fakta och frågor kring Hajj! Syskon, kom ihåg att det är aldrig för tidigt eller för sent att önska och förbereda sig eller återuppliva minnena av denna heliga andliga färd!

O vår Herre och vår Skapare, O vår Vän och vår Hjälpare, O vår Uppfostrare och vår Vägvisare, O vår Stöd och vår Lyssnare, DU som är Allvetande och vet allt, DU som är Allsmäktig och kan utföra allt, DU som är Barmhärtig och vars barmhärtighet omfattar allt – vid Din älskade Sändebud och Profet Mohammad(S), vid Din utvalda vän Imam Ali(A), vid Din ovärderliga gåva Fatima Zahra(A), vid Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) och vid de nio Imamerna(A) varav den sista vår tids väntade Imam Mahdi(AJ) ber vi Dig att vägleda oss och välsigna oss till att lyckas i Din väg och innerligt vara så som DU behagar inshaAllah!

Vi är högst tacksamma till Gud som allt tacksamhet och lovprisande tillhör för att våra syskon välsignats med att få möjlighet att åka till Hajj och inshaAllah kallas vi alla och välsignas till att leva och återuppleva denna välsignelse och inse och påverkas av den i verklig bemärkelse.
Vi ber er syskon att i synnerhet när ni står inför Guds Hus i Mecka, Hans älskade Profets(S) viloplats och gröna kupol i Medina och i närheten av de förtryckta Imamerna(A) av Baqi’ mittemot Profetens(S) åsyn, att först av allt be för påskyndandet av den väntade Imamens(AJ) efterlängtade återkomst och att vi alla ska vara bland Hans sanna följe och vänner inshaAllah samt även inkludera alla syskon och muslimer i era böner där och se till att ta vara på varje ögonblick som ni befinner er där – må Gud hjälpa er med detta inshaAllah!


Kärlek till Allah

Av: Shaheed Ayatollah Baqir Sadr

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Ayatollah Baqir Sadr(RA), höll under slutet av sin sista Ramadan ett starkt tal inför en samling religiösa skolor. Detta tal är översatt i boken ”Historiens trender i Koranen” av samme författare. Några utdrag följer här (Detta är inte hela talet):

 ”Man kan antingen älska Allah eller älska denna värld. För hjärtat har bara plats för en kärlek. Låt oss sätta våra hjärtan i verket, ( låt oss testa dem) låt oss utforska våra hjärtan för att se vilken kärlek som är större. Om vår kärlek för Allah står över kärleken för denna värld, låt oss då fördjupa oss i den men om, må Allah förbjuda, våran kärlek för världen står över kärleken för Allah,, låt oss försöka rädda oss själva från denna fruktansvärda sjukdom”

Ayatollah Baqir as-Sadr(A)

”Varenda kärlek som övertar den centrala delen av hjärtat hos en människa är någon

(continue reading…)


 • Statistik

  Idag: 0
  Total: 34857
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress