Introduktion

En introduktion till irfan 3

I Hans Namn som är sökarnas slutmål och fröjd

magical2

‘Urafa’ av det Nionde/Femtonde Seklet

1. Shah Ni’mat Allah Wali:Han påstod härstamning från Imam Alis(A) hus. Han är bland de mest berömda av ‘urafa’ och sufier. Den nuvarande Ni’mat-ullahi ordern är en av de mest kända sufi ordern. Hans grav nära staden Kerman är fortfarande en helig plats för sufier. Det har sagts att han levde till nittiofem års ålder, och avled år 820/1417 eller 834/1430. Han levde mestadels av sitt liv i det sjunde seklet och umgicks med Hafez Shirazi. Många av hans mystiska dikter har bevarats.

2. Sa’in al-Din ‘Ali Tarakeh Isfahani:Han är en av de mest lärda av ‘urafa’. Han var grundligt bekant med teoretiskt ‘irfan av Ibn al-’Arabi. Hans bok Tamhid al-qawa’id, som har publicerats och är tillgänglig, är en tribut av hans djupgående lärdom inom ‘irfan, och har använts som en källa av vetenskapsmännen som efterträtt honom.

3. Mohammad ibn Mamzah al-Fanari al-Rumi:Som en av vetenskapsmännen av det Osmanska väldet, utmärkte han sig 

(continue reading…)

1 Comment more...

En introduktion till Irfan 2

I Hans namn som Inspirerar sanningssökande själar, rena hjärtan och insiktsfulla sinnen

213781332416121416885170132101120130349273Miniatyrmålning: Mahmood Farshchian

En kort historia:

Den föregående föreläsningen behandlade frågan om lokaliseringen av den främsta ursprungskällan av Islamisk ‘irfan, det vill säga huruvida det i Islams läror och i den heliga Profetens(S) och Imamernas(A) liv existerar ett prejudikat som kan ha inspirerat en serie djupa och raffinerade mystiska idéer, på en teoretisk nivå, och som kunde ha förmått andlig passion och mystisk hänförelse på den praktiska nivån. Svaret på denna fråga blev positiv. Nu kommer vi att fortsätta denna diskussion.De genuina lärorna av Islam och dess andliga ledares liv, så rik på andlighet och andlig prakt, som har försett inspirationen för djupgående andlighet i den Islamiska världen, är inte omfattade av det som benämns som ‘irfan eller sufism. Hursomhelst, är det bortom dessa föreläsningars räckvidd att diskutera andra delar av Islamiska läror som inte bär detta namn.

Vi kommer att fortsätta vår diskussion om grenen som betecknas som ‘irfan eller sufism, och dessa föreläsningars begränsade omfattning tillåter uppenbarligen inte att ge oss in på kritisk forskning. Här kommer vi att försöka ge

(continue reading…)


En introduktion till Irfan 1

I Hans Namn som är Sannigens Källa

86155204101344100112132211272125728130187Miniatyrmålning av: Mahmood Farshchiyan

Shaheed Murtada Mutahhari

Denna korta introduktion till Irfan är en del av författarens bok Ashnai ba ulum e Islami (En Introduktion till Islamisk Vetenskap) skriven i sju delar, 1) logik, 2) filosofi, 3) kalam, 4) irfan, 5) fiqh, 6) usul al fiqh, 7) hikmat e amali (etik).’Irfan är en av de vetenskapsgrenar som bottnar i den Islamiska kulturens kungarike och utvecklades så till att nå en hög nivå av avancemang. Innan vi kan börja diskutera ‘irfan, måste vi inse att det kan angripas från två synvinklar: den sociala och den akademiska.

Till skillnad från vetenskapsmän tillhörande andra Islamiska grenar – så som Koran kommentatorer (mufassirun), hadith-vetare (muhaddithun), rättslärda (fuqaha’), teologer (mutakallimun), filosofer, litteraturvetare och poeter – är ‘urafa’ en grupp vetenskapsmän som inte bara utvecklat sin egen vetenskap, ‘irfan, och frambringat

(continue reading…)


Förord

I Ursprunget och Sanningens Namn

1661586122516412419323738496771710947148

Miniatyrmålning av: Mahmood Farshchiyan

Allamah Mohammad Hossein Tabatabai

Fastän de flesta av oss människor är upptagna med att tjäna sitt levebröd och inte tillräckligt uppmärksammar spirituella frågor har ändå varje människa en medfödd önskan och längtan till den absoluta sanningen. När denna slumrande kraft väcks och tar sig till ytan leder det till ökad insikt hos en del. Trots sofisternas och ateisternas påståenden att all sanning är illusion, tror alla på existensen av en evig sanning.

När människan renhjärtat och med en ren själ ser på universums stadga och samtidigt observerar instabiliteten och obeständigheten hos dess olika delar, inser han att denna värld och dess uppenbarelser är en spegel som reflekterar existensen av en evig sanning. Med denna insikt har hans glädje inga gränser och han blir så utom sig att allt annat blir obetydlig och värdelöst. Detta spektakel formar basen för impulsen av gnostik1 som drar fromma människors uppmärksamhet till en värld bortom uppfattningsförmåga och odlar Allahs(SWT) kärlek i deras hjärtan. Dragningen som de känner gentemot detta spektakel får dem att glömma allt och det avlägsnar många begär från deras hjärtan.

(continue reading…)


 • Statistik

  Idag: 3
  Total: 34893
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress