Poesi

Imam Hosseins(A) mirakel

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Var finns en kärlek som så djupt berör
Hjärtan hårdare än berg omskakar och vidrör
Får torra ögon att fälla glödande tår
De egenkära från jagets kedjor frigör

Var finns en kärlek som så djupt berör
Äkta och uppriktig hängivenhet uppstår
Osjälviska älskare uppfostrar och framstår
Uppoffring av allt i sannings väg förmår

Var finns en kärlek som så djupt berör
Fria själar världen över leder och bistår
Likt fjärilar kring ljuset kretsa de får
För varje steg till horisonter av lärdomar för

Var finns en kärlek som så djupt berör
Från en familjs fria själar och rättfärd härrör
Bevisar att övertygelsens segrande kraft består
Obesudlad avsikt mirakulösa verk förmår 

Var finns en kärlek som så djupt berör
Guds kärlek och gudomliga vilja högst står
Underkastelsens upphöjande mirakel förmår
Tillser att blodet, förtryckets svärd omintetgör

Var finns en kärlek som så djupt berör
Att en unik skola genom tiderna uppstår
Dess ekande ljud genom historien alla åhör
Fanan av frihet från förtryck för alltid höjt står

Var finns en kärlek som så djupt berör
I tusentals år lika flammande kvarstår
Genrationer av kämpar upplär och når
Folk världen över till hänförelse för

Var finns en kärlek som så djupt berör
Rättfärdig och ren, folks vägledning åtrår
Med tålamod och nåd, villigt uppoffrande utstår
Ledare och följe, osjälviskt för sanning kampför

Var finns en kärlek som så djupt berör
Utom i Imam Hosseins(A) karavans spår
Dess mirakler och under årligen återuppstår
Hjärtans kyliga fängelse klyver och frambringar vår 


Kärlekens karavan!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Kärlekens karvan ständigt vandrar
Fria själar till sitt följe kallar

Själar som saknar
Själar som väckts
Själar som brinner
Hängivet och glatt i sin längtans feber

Varje år gör den halt
Sveper om och berör
Låter gnistan flamma
Kärlekens doft runtom strör

Väcker glödande lugn
Ingjuter längtande hopp
Föder stärkande liv
Bringar lysande kraft
Ljuder rättvisans röst
Sträcker frihetens hand
Lovar den efterlängtade mänskligheten väntar

Kärlekens karavan är bekant
Fast du tror dig vara främling
Titta närmare och låt hjärtat svara
Och din på världen trötta själ igenkänna
När kärlekens karavan sveper dig förbi
Imam Hosseins(A) namn och Ashura mitt i
Lyssna och hör ditt eget hjärta ljuda
Se vad den för dig talar om och får dig att sjuda

Kärlekens karavan ständigt vandrar�
Befriade själar till sitt följe kallar
 


O du generösa gäst som oss lämnar; kommer jag återse dig igen?

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som vet vad som försigår i Hans tjänares hjärtan
I Hans Namn som känner till Sina tjänares svagheter
I Hans Namn som känner till vår oro och lugnar våra hjärtan

layali al-qadr lämnat oss
månaden Ramdan lyder mot sitt slut
på sin väg att ta farväl med stormfart

Vad vet jag om jag kommer att leva länge nog
Vad vet jag om jag  åter kommer att få besök av denna generösa gäst

En inre oro, en klump i halsen, en tanke som skuggar mitt sinne
Är jag förlåten? Är jag accepterad?

En inre övertygelse lugnar hjärtat
”Guds barmhärtighet kan du lita på”

Och det är jag fullt övertygad om
Gud är större än att inte förlåta och förbise Sina tjänares misstag
och nåderikare än att låta Sina gäster gå tomhänta
och barmhärtigare än att låta deras hjärtan krossas för ouppfyllda önskemål

Ändå är jag orolig; orolig och nervös
inte för att inte ha blivit förlåten;
utan för frågan som ekar inom mig
kommer jag kunna förbli förlåten?
kommer jag kunna behålla närheten?

O vår Herre och Gud, O DU som känner till hjärtans outtalade önskemål, O DU som hör viskningarna ingen annan hör, O DU som vill på alla sätt förlåta Dina tjänare och hjälpa de öppna ögonen och se, O DU som gör allt för att blåsa nytt liv i våra hjärtan och själar som vi låtit hamna i slummer och glömska; vid Din älskade Profet(S), och vid hans älskade dotter Fatima Zahra(A), och vid hans älskade själsfrände Imam Ali(A), och vid hans ögonstenar Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A), och vid de nio efterföljande Imamerna(A) av hans ätt och i synnerhet vid tidens väntade Imam Mahdi(AJ) som vi fäst våra hjärtans blickar vid horisonten av insikt för att återse; vägled oss till Dig och låt oss inte ta avstånd från Dig, åtlämna oss inte åt oss själv ens för ett ögonblick och låt varje handling, steg, andetag och ögonblick av våra liv vara i Din väg och föra oss närmare Dig inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon i synnerhet under månaden Ramadans slutliga stunder och dagar och nätter av avsked

1 Comment more...

I väntan, i längtan!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som ständigt sänder Sin barmhärtighets bris över Sin skapelse166j9zt faraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bris
En väldoftande bris
för med sig
Ett löfte
Ett snar uppfyllt löfte
beskriver
En längtan
En brännande längtan
i levande minnet av
En kärlek
En gudomlig kärlek

masjed jamkaran
 Just dessa dagar ökar glöden av längtan O Imam(AJ)!
Må Gud påskynda din efterlängtade återkomst O min väntade väntande Imam(AJ); vid vår älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) vid årsminnet av Profetens(S) välsignade födelse inshaAllah!

1 Comment more...

Målet är DU!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Kärleken, Källan och Ursprungets Namn
I Hans Namn som varje sanningssökare eftersöker
I Hans Namn vars storhet och visdom reflekteras i varje vrå av Hans skapelse
I Hans Namn vars hågkomst lugnar hjärtan

beyond

Dagen då varje sakkunnig gick efter sitt
gick asketen mot moskén och jag vid värdshuset
Jag efterfrågade Vännen och han, Vännens manifestation
(så han vart) pilgrim på väg mot Ka’ba och jag (ännu) i mötets önskan
Han söker Höghetens hus och jag husets Herre
Varje dörr jag knackar på, dess Herre är DU
Varje hydda jag inträder, dess ljus är DU
I värdshus och kloster; själen är DU
mitt mål av Ka’ba och avgudatempel är DU
DU är målet; Ka’ba och avgudatempel (endast) svepskäl

Av: Sheikh Bahai


Ishq – en av kärlekens nivår!

I Hans Namn vars hågkomst lugnar hjärtan

q6nu734lvw8ls1gism

Hjärtat som inte Dig minns, är inget hjärta
Pulsen som ej i Din kärlek slår, är inget än lera
Den som inte har tillträde till Ditt hus
Hans fruktlösa liv lönlös är

Av: Imam Khomeini(RA)


Längtan att förenas!

I den Älskades Namn
I Hans Namn som varje sökande själ söker

4qycs5d
Själen, nykär för skådandet av Ditt månlika ansikte
Vistelse i moské och kyrka är endast svepskäl
I väntan på föreningen med Dig å lysande sol
Forsar tårarna likt vårfloder vid havet

Av: Imam Khomeini(RA)


En mystisk (Irfani) ghasell

I Hans Namn som alla sökare söker och alla förälskade älskar
 NIAYESH-b

O min Älskade! Efter att ha beskådad Din oändliga skönhet blev jag hänförd,
synen av Din höghet manifesteras dränkte mig i glädje och extas.

Jag glömde min egen existens och grät ut ”jag är Sanningen”,
och som Mansur Hallaj ställde upp på att hängas.

Smärtan och längtan från Din kärlek har bränt upp min existens,
så att jag har tröttnat på mig själv och blivit stadens rykte.

Låt barens dörrar vara öppna, och låt oss gå dit dag och natt,
ty jag har tröttnat på moskén såväl som skolan.

Jag slet av mig asketismens och skrytets klädsel,
och väcktes av att få bära barjägarens mantel.

Stadens predikare plågade mig med sin predikan,
så jag sökte skydd hos en som var innerligt ren men ytligt syndig.

Låt mig för evigt minnas templets söta minnen,
då jag väcktes från beröringen av min Älskades hand.

Av: Imam Khomeini(RA)
Miniatyrmålning: Mahmood Farshchian

1 Comment more...

Vad händer…?

I den Älskades Namn

86126211127621302152187249210992621101

Vad händer när din själ
Börjar väcka
Dina ögon
Och ditt hjärta
Och cellerna i din kropp
Till Kärlekens stora resa?

Först är det härligt skratt
Och antagligen dyrbara tårar

Och tusen söta löften
Och dom där tappra ederna
Som ingen nånsin kan hålla.

Men Gud är fortfarande nöjd och belåten
Du försökte för en gång vara ett helgon.

Vad händer när din själ
Börjar vakna i denna värld

Till vårt djupa behov av kärlek
Och att tjäna Vännen?

O den Älskade
Kommer sända dig
En av Sina underbara, vilda kompanjoner – som Hafez.

Av: Hafez
Miniatyrmålning av: Mahmood Fashchian


Läran om kärleken

I Kärlekens och Skönhetens Namn
I den Sökta Sanningens Namn

paintingnafisi2

Vad söker du i formella studier?

Hur länge tänker du fullfölja det?

Sök en kunskap som befriar dig från alla materiella band.

Sök den kunskap som illuminerar hjärtat, förvandlar bröstet till berget Sinai.

En kunskap som om den bemästras, omvandlar hjärtat till det Himmelska Arket.

Sök den kunskap som inte kan hittas i böcker, är intuitiv, inte förmedlad i ord;

En kunskap som inte sänker dig,

inte gör dig till en slav av naturlagar.

En kunskap som kommer visa dig vägen,

uppenbara för dig den eviga hemligheten,

en kunskap som inte är argumentativ,

helt överlägsen, bortom logik.

Kunskapen som kommer ge dig nytt liv,

Tro mig, är läran om kärleken.

Av: Sheikh Bahai
Miniatymålning av: Mahmood Farshchian


Från glömska till Honom

I Hans Namn som hörsammar varje bön
I Hans Namn som besvarar varje kall

untitled

GUD sade, ”det är inte för att han är ond
som Jag fördröjer min gåva till honom:
Den fördröjningen är ett hjälpmedel
hans behov tog honom från glömska till Mig,
drog honom i håret till min tröskel.
Skulle Jag tillfredställt hans behov,
skulle han vänt tillbaka
och dränkt sig i den leken.
Fastän han sörjer från botten av sin själ:
”O Du vars skydd är eftersökt!” – låt honom gråta
med ett krossat hjärta och ett sårat bröst.
För Jag är behagad av hans röst, hans ord,
”O GUD!” och hans hemliga böner. . . .”
Folk fängslar papegojor och näktergalar
för att höra ljudet av deras ljuvliga sånger.
Men hur skulle de kunna spärra in kråkor och ugglor
i burar? Vem har hört en sådan saga? . . .
Var övertygad om att detta är anledningen
till att troende lider besvikelse i gott och ont.

Av: Rumi
Miniatyrmålning av: Mahmood Farshchiyan


Människans maktlöshet

I Hans Namn som är upphöjd och fri från all brist
I Hans Namn som är storsint och givmild mot sina syndfulla glömska tjänare 

2wqdi51

Säg, vad är människan? En maktlös varelse;
En Handfull stoft av två dagars fortvaro;

En Handfull ben, sammanfogade;
Överdragna med skinn;
En handfull ådror och cellvävnader;
Avsöndrade än vätskor, än svett.
Liksvepningen tager hon från en död mask och säger:
”Jag klär mig härligt i siden.”
Om hon, med tusenfaldigt hjärte-ängslan, skrapat ihop en smula guld,
Tager döden det ifrån henne nästa ögonblick.
Om en törn-tagg trängt in i hennes fot,
Naglar den henne fast på ett ställe där hon är, och gör henne till fånge.
Om hon, en enda gång, äter till övermått,
Utsätter hon sin mage för tortyr.
Och om hon äter för litet,
Övergiver hennes hjärta, av svaghet, allt hopp om hälsa.
Hennes liv och död hänger på ett andetag:
Hela sitt liv är hon, för sin tillvaro, beroende av ett andetag.
Ej för ett enda ögonblick kan hon uthärda köld;
Ej heller har hon kraft och styrka att fördraga hetta.
Ej har hon tålamod i något arbete;
Ej har hon kraft att vara stilla och förbida.
Liksom myran är hon svag; liksom ormen gift-drypande;
Liten som ett gräs-strå; huvudet belamrat med ett berg av inbilskhet.
Efter tusen vedermödor framfödd i detta fängelse;
Ofta i döds-ångest; slutligen giver hon Gud sin själ tillbaka.

Av: Farid ud-Din Attar
(Ur Attars ”Asrar Nameh”)
Miniatyrmålning av: Mahmood Farshchiyan


 • Statistik

  Idag: 14
  Total: 34935
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress