Den Väntades Vänner

Imam Hosseins(A) mirakel

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Var finns en kärlek som så djupt berör
Hjärtan hårdare än berg omskakar och vidrör
Får torra ögon att fälla glödande tår
De egenkära från jagets kedjor frigör

Var finns en kärlek som så djupt berör
Äkta och uppriktig hängivenhet uppstår
Osjälviska älskare uppfostrar och framstår
Uppoffring av allt i sannings väg förmår

Var finns en kärlek som så djupt berör
Fria själar världen över leder och bistår
Likt fjärilar kring ljuset kretsa de får
För varje steg till horisonter av lärdomar för

Var finns en kärlek som så djupt berör
Från en familjs fria själar och rättfärd härrör
Bevisar att övertygelsens segrande kraft består
Obesudlad avsikt mirakulösa verk förmår 

Var finns en kärlek som så djupt berör
Guds kärlek och gudomliga vilja högst står
Underkastelsens upphöjande mirakel förmår
Tillser att blodet, förtryckets svärd omintetgör

Var finns en kärlek som så djupt berör
Att en unik skola genom tiderna uppstår
Dess ekande ljud genom historien alla åhör
Fanan av frihet från förtryck för alltid höjt står

Var finns en kärlek som så djupt berör
I tusentals år lika flammande kvarstår
Genrationer av kämpar upplär och når
Folk världen över till hänförelse för

Var finns en kärlek som så djupt berör
Rättfärdig och ren, folks vägledning åtrår
Med tålamod och nåd, villigt uppoffrande utstår
Ledare och följe, osjälviskt för sanning kampför

Var finns en kärlek som så djupt berör
Utom i Imam Hosseins(A) karavans spår
Dess mirakler och under årligen återuppstår
Hjärtans kyliga fängelse klyver och frambringar vår 


Kärlekens karavan!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Kärlekens karvan ständigt vandrar
Fria själar till sitt följe kallar

Själar som saknar
Själar som väckts
Själar som brinner
Hängivet och glatt i sin längtans feber

Varje år gör den halt
Sveper om och berör
Låter gnistan flamma
Kärlekens doft runtom strör

Väcker glödande lugn
Ingjuter längtande hopp
Föder stärkande liv
Bringar lysande kraft
Ljuder rättvisans röst
Sträcker frihetens hand
Lovar den efterlängtade mänskligheten väntar

Kärlekens karavan är bekant
Fast du tror dig vara främling
Titta närmare och låt hjärtat svara
Och din på världen trötta själ igenkänna
När kärlekens karavan sveper dig förbi
Imam Hosseins(A) namn och Ashura mitt i
Lyssna och hör ditt eget hjärta ljuda
Se vad den för dig talar om och får dig att sjuda

Kärlekens karavan ständigt vandrar�
Befriade själar till sitt följe kallar
 


O du generösa gäst som oss lämnar; kommer jag återse dig igen?

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som vet vad som försigår i Hans tjänares hjärtan
I Hans Namn som känner till Sina tjänares svagheter
I Hans Namn som känner till vår oro och lugnar våra hjärtan

layali al-qadr lämnat oss
månaden Ramdan lyder mot sitt slut
på sin väg att ta farväl med stormfart

Vad vet jag om jag kommer att leva länge nog
Vad vet jag om jag  åter kommer att få besök av denna generösa gäst

En inre oro, en klump i halsen, en tanke som skuggar mitt sinne
Är jag förlåten? Är jag accepterad?

En inre övertygelse lugnar hjärtat
”Guds barmhärtighet kan du lita på”

Och det är jag fullt övertygad om
Gud är större än att inte förlåta och förbise Sina tjänares misstag
och nåderikare än att låta Sina gäster gå tomhänta
och barmhärtigare än att låta deras hjärtan krossas för ouppfyllda önskemål

Ändå är jag orolig; orolig och nervös
inte för att inte ha blivit förlåten;
utan för frågan som ekar inom mig
kommer jag kunna förbli förlåten?
kommer jag kunna behålla närheten?

O vår Herre och Gud, O DU som känner till hjärtans outtalade önskemål, O DU som hör viskningarna ingen annan hör, O DU som vill på alla sätt förlåta Dina tjänare och hjälpa de öppna ögonen och se, O DU som gör allt för att blåsa nytt liv i våra hjärtan och själar som vi låtit hamna i slummer och glömska; vid Din älskade Profet(S), och vid hans älskade dotter Fatima Zahra(A), och vid hans älskade själsfrände Imam Ali(A), och vid hans ögonstenar Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A), och vid de nio efterföljande Imamerna(A) av hans ätt och i synnerhet vid tidens väntade Imam Mahdi(AJ) som vi fäst våra hjärtans blickar vid horisonten av insikt för att återse; vägled oss till Dig och låt oss inte ta avstånd från Dig, åtlämna oss inte åt oss själv ens för ett ögonblick och låt varje handling, steg, andetag och ögonblick av våra liv vara i Din väg och föra oss närmare Dig inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon i synnerhet under månaden Ramadans slutliga stunder och dagar och nätter av avsked

1 Comment more...

I väntan, i längtan!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
I Hans Namn som ständigt sänder Sin barmhärtighets bris över Sin skapelse166j9zt faraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bris
En väldoftande bris
för med sig
Ett löfte
Ett snar uppfyllt löfte
beskriver
En längtan
En brännande längtan
i levande minnet av
En kärlek
En gudomlig kärlek

masjed jamkaran
 Just dessa dagar ökar glöden av längtan O Imam(AJ)!
Må Gud påskynda din efterlängtade återkomst O min väntade väntande Imam(AJ); vid vår älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) vid årsminnet av Profetens(S) välsignade födelse inshaAllah!

1 Comment more...

 • Statistik

  Idag: 22
  Total: 34887
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress