I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

I Sanningen, Ljuset och Kärlekens Namn
I Hans Namn vars ljus aldrig slocknar eller minskar i styrka
I Hans Namn som vägleder, stöttar, styrker och välsignar de som söker Hans välbehag och önskar följa Hans stig i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och i beredskap inför den Väntade Frälsaren, Imam Mahdis(AJ) snara återkomst inshaAllah

Salam kära syskon och besökare

Med dessa ord  inviger vi med Guds välsignelse Den Väntades Vänners egen blogg!!

Vilka vi på Den Väntades Vänner är har du kanske redan läst på Om DVV. Vad vi gör känner du antagligen också till någorlunda väl genom bl.a. våra sidor. Så redan har du fått ett hum om DVV. Nu, efter att DVV visat vad den går för i handling, är det dags att ge DVV en klar och tydlig röst och med det stärka kontrasterna av den redan förnimbara helhetsbilden som vi presenterar!
Genom denna blogg vill vi nå ut till våra syskon på ännu ett sätt och på en djupare nivå samtidigt som våra syskon får möjlighet att komma i kontakt med oss genom ännu en kommunikationskanal. Här kommer vi kunna vidga horisonterna då utbudet av aktuella ämnen som berör oss alla knappast är begränsat i dagens samhälle och det finns mångt och mycket att ta tag i. Därmed välkomnar vi våra syskons delaktighet i form av kommenterar via bl.a. denna blogg.

Slutligen ber vi Gud att vägleda oss alla till att finna och följa Hans ljus och ta allt stadigare steg på Hans stig och få äran att vara bland den Väntades(AJ) vänner inshaAllah!

Inkludera oss i era böner
Den Väntades Vänner

dvv