I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans oerhörda välsignelse som Han förärat oss med och utan vilken detta verk inte hade kunnat förverkligas! Må det vara en välsignelse och gåva till vår älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i synnerhet Imam Hossein(A) och Seyyeda Zaynab(A) och Imam Sajjad(A) vilkas namn för evigt genomsyrar dessa speciella dagar av månaden Muharram och även till vår väntade Imam(AJ) vars efterlängtade återkomst vi uppriktigt och längtansfullt inväntar inshaAllah!

http://www.vimeo.com/32904713