Tag: video

Imam Ali – en tidlös ledare – ute nu!!!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud genom vars oerhöda välsignelse, vi idag i samband med årsminnet av Imam Ridhas(A) födelse, har äran att presentera en glimt av Guds och Profetens(S) och vår älskade Imam, de troendes Mästare Imam Ali(A)!

Se dokuemtären Imam Ali(A) – en tidlös ledare, inspireras och sprid ljuset!

Kommentera gärna och bidra med dina tankar!
 Har du upplevt den värdefull så var generös och rekommendera andra så även dem kan se och få del av den!
Kommentera mer än gärna här, på facebook och youtube!

YouTube Preview Image

 Alternativt via http://dvv.se/index.php?option=com_content&view=article&id=839:imam-ali–en-tidloes-ledare-swe–hd&catid=77:dokumentaer&Itemid=205


En tidlös ledare – premiär 17:e sep 2013!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Alla tacksamhet och lovprisande hör till Gud för den största av Hans välsignelser som omfattar alla välsignelser

Se och sprid vidare!

YouTube Preview Image


En dokumentär om Imam Ali(A) – kommer snart!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

YouTube Preview Image


13:e av månaden Rajab – årsminnet av de troendes Mästare Imam Alis(A) födelse mubarak inshaAllah!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

اللّهُمَّ صَلي عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجَّل فَرَجه
Allahomma salli ’ala Mohammad(S) wa Aal Mohammad(A) wa ajjil farjah
O min Herre och Gud, skicka Dina välsignelser över Profeten Mohammad(S) och hans Hushåll Ahl al-Bait(A) och påskynda den väntade Imamens(AJ) återkomst – inshaAllah!

السَلامُ عَلَيک يَا أميرَ المُؤمِنين يَا إمام عَلي
as-salam-o alayk ya Amir al-mo’menin ya Imam Ali(A)
frid vare över dig o de troendes Mästare o Imam Ali(A)

يَا عَالي بِحَقّ عَلي عَجّل لِوَليَّک الفَرَج وَجعَلنا مَعَ مُحَمّدٍ وَ آله الأطهَار في الدُنيَا وَ الآخِرَة
ya Aali be haqq-e Ali(A) ajjel le walliyyek al-faraj wa ej’alna ma’a Mohammad(S) wa Aaleh al-athar fi-dunya wa al-akhira
O DU Upphöjde, vid Ali(A), påskynda ankomsten av din wali (vän) [Imam Mahdi(AJ)] och få oss att vara med Profeten Mohammad(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A) de renade i denna värld och nästa

Guds mångfaldiga frid och välsignelser på denna välsignade dag över Profeten(S) och Ahl al-Bait(A) samt alla som bär på deras kärlek och ämnar vara bland deras följe inshaAllah!

- Nahjul Balagha – äntligen här alhamdulillah!

I samband med 13:e av den heliga månaden Rajab som för evigt förgyllts av sitt sammanfallande med Ka’bas son, den talande Koranen, sanningens ständiga medföljare och de troendes Mästare Imam Alis(A) välsignade födelse, har vi äran att presentera den första volymen av Nahjul Balagha!

Den första volymen omfattar Imam Alis(A) brevfördrag till hans trogna följeslagare Malik al-Ashtar(RA) då Imamen(A) sände Malik(RA) för Egyptens guvernörskap. Detta brevfördrag är ett moraliskt politisk fördrag känd som brev 53 i Nahjul Balagha och innefattar en komplett serie av anvisningar och riktlinjer i frågan om styre. Men detta brevfördrag innehåller så mycket mer och berör bl.a. människors och samhällets organisatoriska, andliga, sociala, moraliska samt ekonomiska behov och rättigheter.

Boken i tryckt format kan beställas via www.dvvshop.se!

Nahjul Balagha brev 53 uppföljs inom veckor inshaAllah av andra volymen som innehåller khutba 1-30 så håll utkik!

YouTube Preview Image

- www.NahjulBalagha.se!

Nahjul Balagha har även en egen sida där samtliga volymer kommer att läggas upp i takt med att de publiceras. Sidan kompletteras även med mer djupgående artiklar kring ämnen som berörts i boken men som inte funnits möjlighet att gå djupare in på. Dessutom finns det möjlighet för läsaren att ställa sina frågor kring Nahjul Balagha och diskutera med andra m.m. – allt på www.nahj.se alternativt www.nahjulbalagha.se!

- Uppdatering av ImamAli.se!

I samband med årsminnet av Imamens(A) välsignade födelse uppdateras www.imamali.se!

Må Gud välsigna oss alla att lyckas förbereda oss under månaden Rajab följd av månaden Sha’ban inför Hans bjudning under månaden Ramadan till att komma Honom närmare och nå Hans välbehag och bli en i skaran av Hans verkliga tjänare; i välsignelsen och det sanna följet av Hans älskade, Profeten Mohammad(S) och Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A) och Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) och de nio Imamerna(A) av hans ätt i synnerhet vår väntade väntande Imam Mahdi(AJ), må Gud påskynda hans ankomst inshaAllah!

Må Gud vägleda oss alla till att ständigt söka och följa sanningen i Hans väg och i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i ord och handling och må Han alltmer påskynda vår väntade Imam Mahdis(AJ) efterlängtade återkomst och välsigna oss till att vara bland hans verkliga följe och vänner inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon i synnerhet i dessa heliga dagar och nätter av månaden Rajab

Den Väntades Vänner


Till minnet av vår andliga moder Fatima Zahra(A)!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

YouTube Preview Image

 


Ashuras hjältar

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السَّلامُ عَلی الحُسَين وَ عَلی عَلي بن الحُسَين وَ عَلی أولادَ الحُسَين وَ عَلی أصحَابَ الحُسَين
as-salam-o ala al-Hossein(A) wa ala Ali(A) ibn al-Hossein(A) wa ala awlad al-Hossein(A) wa ala ashab al-Hossein(A)

Frid vare över Imam Hossein(A) och över Imam Sajjad(A) och över Imam Hosseins(A) barn och över Imam Hosseins(A) följeslagare

السَّلامُ عَليک يا رَسولَ الله وَ عَلی أهل بَيتِک وَ عَلی حُجَّة القائِم عَجَّل اللهُ فَرَجَک وَ سَهَّلَ مَخرَجَک وَ جَعَلَنا مِن أعوانِکَ وَ أنصارکَ وَ المُستَشهدين بَینَ یَدیک
as-salam-o alayk ya Rasool-Allah(S) wa ala Ahle-Baitek(A) wa ala Hujjat al-Qa’em(AJ) ajjal Allah farajak wa sahhala makhrajak wa ja’alana men a’wanek wa ansarek wa al-mostashhadina bayna yadak

Frid vare över dig Guds Sändebud(S) och över ditt hushåll Ahl al-Bait(A) och över Guds bevis och argument Imam Mahdi(AJ) – må Gud påskynda din återkomst och underlätta din ankomst och låta oss vara av dina hjälpare och vänner och uppoffrade martyrer inför dig

YouTube Preview Image


Ashura – en skola; inte bara en tradition!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السَّلامُ عَلی الحُسَين وَ عَلی عَلي بن الحُسَين وَ عَلی أولادَ الحُسَين وَ عَلی أصحَابَ الحُسَين
as-salam-o ala al-Hossein(A) wa ala Ali(A) ibn al-Hossein(A) wa ala awlad al-Hossein(A) wa ala ashab al-Hossein(A)

Frid vare över Imam Hossein(A) och över Imam Sajjad(A) och över Imam Hosseins(A) barn och över Imam Hosseins(A) följeslagare

السَّلامُ عَليک يا رَسولَ الله وَ عَلی أهل بَيتِک وَ عَلی حُجَّة القائِم عَجَّل اللهُ فَرَجَک وَ سَهَّلَ مَخرَجَک وَ جَعَلَنا مِن أعوانِکَ وَ أنصارکَ وَ المُستَشهدين بَینَ یَدیک
as-salam-o alayk ya Rasool-Allah(S) wa ala Ahle-Baitek(A) wa ala Hujjat al-Qa’em(AJ) ajjal Allah farajak wa sahhala makhrajak wa ja’alana men a’wanek wa ansarek wa al-mostashhadina bayna yadak

Frid vare över dig Guds Sändebud(S) och över ditt hushåll Ahl al-Bait(A) och över Guds bevis och argument Imam Mahdi(AJ) – må Gud påskynda din återkomst och underlätta din ankomst och låta oss vara av dina hjälpare och vänner och uppoffrade martyrer inför dig

YouTube Preview Image


Ashura – En utmärkande revolution!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السَّلامُ عَلی الحُسَين وَ عَلی عَلي بن الحُسَين وَ عَلی أولادَ الحُسَين وَ عَلی أصحَابَ الحُسَين
as-salam-o ala al-Hossein(A) wa ala Ali(A) ibn al-Hossein(A) wa ala awlad al-Hossein(A) wa ala ashab al-Hossein(A)

Frid vare över Imam Hossein(A) och över Imam Sajjad(A) och över Imam Hosseins(A) barn och över Imam Hosseins(A) följeslagare

السَّلامُ عَليک يا رَسولَ الله وَ عَلی أهل بَيتِک وَ عَلی حُجَّة القائِم عَجَّل اللهُ فَرَجَک وَ سَهَّلَ مَخرَجَک وَ جَعَلَنا مِن أعوانِکَ وَ أنصارکَ وَ المُستَشهدين بَینَ یَدیک
as-salam-o alayk ya Rasool-Allah(S) wa ala Ahle-Baitek(A) wa ala Hujjat al-Qa’em(AJ) ajjal Allah farajak wa sahhala makhrajak wa ja’alana men a’wanek wa ansarek wa al-mostashhadina bayna yadak

Frid vare över dig Guds Sändebud(S) och över ditt hushåll Ahl al-Bait(A) och över Guds bevis och argument Imam Mahdi(AJ) – må Gud påskynda din återkomst och underlätta din ankomst och låta oss vara av dina hjälpare och vänner och uppoffrade martyrer inför dig

YouTube Preview Image


En människas unga ålder hindrar inte hennes stora själ från att kämpa för sanning och rättvisa!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السَّلامُ عَلی الحُسَين وَ عَلی عَلي بن الحُسَين وَ عَلی أولادَ الحُسَين وَ عَلی أصحَابَ الحُسَين
as-salam-o ala al-Hossein(A) wa ala Ali(A) ibn al-Hossein(A) wa ala awlad al-Hossein(A) wa ala ashab al-Hossein(A)

Frid vare över Imam Hossein(A) och över Imam Sajjad(A) och över Imam Hosseins(A) barn och över Imam Hosseins(A) följeslagare

السَلامُ عَلَيک يا قاسِم يا بن الحَسَن المُجتبی عليکما السلام
as-salam-o alayk ya Qasim(A) ya ibn al-Hassan al-Mujtaba(A) alaykuma as-salam

Frid vare över dig O Qasim(A) son till Imam Hassan(A); frid vare över er båda

السَّلامُ عَليک يا رَسولَ الله وَ عَلی أهل بَيتِک وَ عَلی حُجَّة القائِم عَجَّل اللهُ فَرَجَک وَ سَهَّلَ مَخرَجَک وَ جَعَلَنا مِن أعوانِکَ وَ أنصارکَ وَ المُستَشهدين بَینَ یَدیک
as-salam-o alayk ya Rasool-Allah(S) wa ala Ahle-Baitek(A) wa ala Hujjat al-Qa’em(AJ) ajjal Allah farajak wa sahhala makhrajak wa ja’alana men a’wanek wa ansarek wa al-mostashhadina bayna yadak

Frid vare över dig Guds Sändebud(S) och över ditt hushåll Ahl al-Bait(A) och över Guds bevis och argument Imam Mahdi(AJ) – må Gud påskynda din återkomst och underlätta din ankomst och låta oss vara av dina hjälpare och vänner och uppoffrade martyrer inför dig

YouTube Preview Image


Imam Hossein(A) – värderingar för mänskligheten i varje tid och rum!

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

السَّلامُ عَلی الحُسَين وَ عَلی عَلي بن الحُسَين وَ عَلی أولادَ الحُسَين وَ عَلی أصحَابَ الحُسَين
as-salam-o ala al-Hossein(A) wa ala Ali(A) ibn al-Hossein(A) wa ala awlad al-Hossein(A) wa ala ashab al-Hossein(A)

Frid vare över Imam Hossein(A) och över Imam Sajjad(A) och över Imam Hosseins(A) barn och över Imam Hosseins(A) följeslagare

السَّلامُ عَليک يا رَسولَ الله وَ عَلی أهل بَيتِک وَ عَلی حُجَّة القائِم عَجَّل اللهُ فَرَجَک وَ سَهَّلَ مَخرَجَک وَ جَعَلَنا مِن أعوانِکَ وَ أنصارکَ وَ المُستَشهدين بَینَ یَدیک
as-salam-o alayk ya Rasool-Allah(S) wa ala Ahle-Baitek(A) wa ala Hujjat al-Qa’em(AJ) ajjal Allah farajak wa sahhala makhrajak wa ja’alana men a’wanek wa ansarek wa al-mostashhadina bayna yadak

Frid vare över dig Guds Sändebud(S) och över ditt hushåll Ahl al-Bait(A) och över Guds bevis och argument Imam Mahdi(AJ) – må Gud påskynda din återkomst och underlätta din ankomst och låta oss vara av dina hjälpare och vänner och uppoffrade martyrer inför dig

YouTube Preview Image


 • Statistik

  Idag: 8
  Total: 34861
 • Arkiv

  Kategorier

  Copyright © 1996-2010 Den Väntades Vänner Blogg. All rights reserved.
  Jarrah theme by Templates Next | Powered by WordPress