في مثل ذلك
ومن كلام له عليه السلام في مثل ذلك
أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِنَ المَاءِ، بَعِيدَةٌ مِنَ السَّماءِ، خَفَّتْ عُقُولُكُمْ، وَسَفِهَتْ حُلُومُكُمْ، فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ ، وَأُكْلَةٌ لِآكِلٍ، وَفَرِيسَةٌ لِصائِلِ

Khutba 14: I samma avseende [i förebråelsen av Basras folk]
Och utav Imamens(A) yttranden i samma avseende [i förebråelsen av sina samtida av Basras folk[1]][2]
Er jord är nära vattnet [havet], långt från himlen[3]. Era hjärnor [förnuft] har blivit lätta [lättsinniga], och era förstånd [tankar] enfaldiga [virriga och vacklande][4]; så [därför] är ni [en lätträffad] måltavla för skytten, och en [flottig och lagom] munsbit för slukaren, och ett [enkelt] byte för angriparen [jägaren][5].


Notering:

[1] Viktigt att påpeka är att dessa förebråelser riktar sig givetvis till de av Basras folk som spelade rollen av verktyg i fiendens lömska händer. Självfallet fanns det trogna följare bland Basras folk både på den tiden samt även före och efter den och dessa var förstås exkluderade från Imamens(A) förebråelser som syftade till att väcka de slumrande själarna.

[2] Troligtvis är dessa yttranden en del av Imamens(A) framförda ord riktats till folket av Basra och hör antagligen samman med khutba 13. Seyyed Radhi(RA) som samlat och sammanställt Imamens(A) yttranden och ord i form av Nahjul Balagha har dock angett dessa åtskilda.

[3] Imamen(A) pekar på staden Basras geografiska position och dess relation till havshöjden vilket gör att den i egenskap av att en hamnstad är ständigt nära tidvattenvågor, ebb och flod och allt vad det för med sig. Imamen(A) antyder genom sina ord om den ömsesidiga sam- och påverkan som råder mellan människors omgivning och deras egenskaper.

[4] Sedan nämner Imamen(A) en del av Basra folkets egenskaper som visade sig tydligt genom deras handlingar och som gjorde att de dels väldigt enkelt gick på Talha och Zubayrs påståenden och gav sig i krig mot Imamen(A). Många tusen av satte sina liv på att försvara Aishas kamel och det hela slutade med att så fort kamelen dödats så flydde de överlevande och nederlaget var ett faktum. De var så ombytliga av sig att de gav upp lika enkelt som hade de gått med på kriget och sedan uppvisade viss ånger. Utifrån de egenskaper som var allmänt förekommande hos de flesta av dem gjorde de till ett lätt byte och det krävdes inte mycket för att hycklare och något sluga personligheter skulle förmå Basras folk till den ena eller andra riktningen. De hade låtit förnuftet upptas av lättsinnighet och således hade även deras omdöme och tankar blivit instabila och svaga i processen.

Det är uppenbart att lättsinniga och obeslutsamma personer faller enkelt för hycklare och maktlystnas fällor och förlorar sin tro och religion på köpet. Därför är det enda sätt att förebygga och försvara ett samhälle från att hamna under styret av hycklare och tyranner att se till att människorna, det vill säga samhällets medlemmar, får ökad kunskap och en klarare syn, medvetenhet, översyn och insikt i såväl sociala som politiska frågor. Detta är vad Islam syftar till och betonar genom många av dess föreskrifter däribland fredagsbönen vilken har lagts stor tonvikt vid och ett vars syften är att se till en kontinuerlig uppdatering kring viktiga frågor som berör samhället och folket; däribland aktuella politiska händelser och sociala fenomen samt aktuella samhälliga och religiösa frågor. Allt som är av vikt och krävs för ökad medvetenhet och insikt hos folket så att de kan vara uppmärksamma och ha överblick kring vad som sker i världen omkring dem för att på så vis kunna påverka – något som vår samtid klarligen fått bevittna!

Hade Basras folk utvecklat denna medvetenhet och tänkt sig för och reflekterat kring sina samtida händelser och omgivnings omständigheter så skulle de kanske inte ha fallit offer för Talha och Zubayrs politiska spel och inte heller brutit sin trohetsed till sin tids Imam(A) med resultatet av död, förödelse, nederlag och skam i dunya (denna värld) som akhira (nästa värld)!  

[5] Imamens(A) sista tre uttryck tycks till synes ge samma innebörd; dock kan varje uttryck möjligtvis syfta på en särskild aspekt av frågan. Det första uttrycket skulle kunna syfta till att träffa målet från håll – det vill säga att vara till synes långt ifrån händelsernas centrum men skjuta mitt i prick trots avståndet. Detta exempelvis genom att smida planer och spela på den politiska arenan, dra i osynliga trådar och positionera olika pjäser genom mutor, utpressning eller helt enkelt lurendrejeri till att tjäna de egna syftena; allt genom hemlighetsmakeri och från bakom ridån utan att själv riskera att utpekas som skurken; något Mu’awiya var skicklig på och utnyttjade! Det tredje uttrycket å sin sida kan referera till attack och angrepp från nära håll – det vill säga finnas mitt bland leden och angripa inifrån. Detta exempelvis genom spionage, förledande av frontfigurer som när väl lindade runt lillfingret med hot eller löfte kommer att dra med sig sina anhängare och de som ser upp till dem samt även genom att inplantera hycklare som kan sprida rykten och egga folk till det ena eller andra; något som Mu’awiya också använde för att skingra Imam Hassans(A) här. Det andra uttrycket påvisar antagligen det slutliga resultatet som är att hamna i fällan och slukas vilket är oundvikligt för ett folk med grumligt seende och svag tro!