في صفته وصفة خصومه
في صفته وصفة خصومه ويقال إنّها في أصحاب الجمل
وَقَدْ أَرْعَدُوا وَأَبْرَقُوا، وَمَعَ هذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْفَشَلُ، وَلَسْنَا نُرْعِدُ حَتَّى نُوقِعَ، وَلا نُسِيلُ حَتَّى نُمْطِرَ

Khutba 9: Imamens(A) beskrivning av sig själv och sina motståndare
Imamens(A) yttrande i beskrivningen av sig själv och sina motståndares egenskaper; yttrandet anges vara sagd om följeslagarna av Jamal[1]
Och de dundrade och blixtrade [likt åskskurar], och trots båda saker misslyckandet [var resultatet][2]; och vi dundrar inte förrän vi fäller, och vi svämmar [svallar] inte förrän vi regnar[3].


Notering:

[1] Imamens(A) ord refererar till slutresultatet av slaget av Jamal i förhållande till de stora ord som fiendelägret utropade och det stora väsen deras front gjorde ifrån sig innan slaget. Men slutresultatet visade att det inte var annat än tomma ord som inte höll måttet i handling och resulterade i att så många som tiotusen fick sätta livet till; däribland Talha och Zubayr. [Se även khutba 4,6,8 och 13 m.fl.]

[2] Imamen(A) i en vacker liknelse liknar motståndarna vid åskmoln som åskar och blixtrar en massa och får människor att hoppas på rikligt regn men till slut skingras och upplöses utan att fälla en droppe. Samma sak gällde följarna av Jamal som ställt sig mot de troendes Mästare Imam Ali(A) och gav ifrån sig sådan ståt och stamp innan sammandrabbningen och genom sina rop och hot hävdade säker seger. Men när det väl var dags var det enda de fick ut av sin orättfärdiga sakfråga en rejäl förlust i dunya (denna värld) och akhira (nästa värld).

[3] Därefter fortsätter Imamen(A) i spåret av samma liknelse och anger att han och hans trogna följeslagare däremot, för inget väsen ifrån sig förrän de faktiskt slagit till och besegrat fienden. Således uppger Imamen(A) att det inte är av hans och hans sanna följeslagares förfarande att hota fienden eller skryter innan striden utan visar snarare vad de går för i handling. Det återges att då Imamen(A) sände bud till motståndarna för att kalla dem till haqq (rätt och sanning) och återvändande från den farliga väg de satt riktning mot, så fick de återvända med stridsbesked till svar. Fienderna hade sjunkit så djupt i förvillelse att deras fördärv och ignorans hade stigit dem åt huvudet så pass att de hotade Imamen(A) att förbereda sig för strid [Se khutba 22, 174]! Något som ingen gav sig själv tillåtelse eller vågade göra inte minst med tanke på att Imamen(A) var känd för sin tapperhet och styrka samt varit den som besegrat Islams värsta fiender och starkaste motståndare och var den vars krigsdräkt inte hade någon ryggdel eftersom han alltid stod ansikte mot ansikte med fienden.

I själva verket pekar Imamen(A) genom dessa två korta beskrivningar på två olika linjer och riktningar som kan skådas i alla sammanhang däribland det sociala, politiska, militära, organisatoriska samt även på individnivå. En del människor har stora ord och föga handling medan andra människor inte säger lika mycket men visar vad de går för i handling – detta även om de kan använda starka ord och tal som en strategi i att uppmuntra och stärka följe och vänner och injaga skräck hos fienden. Det som skiljer dem åt är alltså att den första gruppen stor för tomma ord utan handling medan den andra följer upp sina ord med handling. Så medan en del gör stor uppståndelse och ger en massa tomma löften som de, när det kommer till handling, aldrig förverkligar så är en av egenskaperna av Guds sanna tjänare, hans profeter(A) och awliya’ (Guds vänner), efterföljarna av haqq (rätt och sanning) och de verkligt troende att de är modiga och ödmjuka på samma gång, deras ord och handling är en och samma och de varken skryter eller säger vad de inte utför. Guds säger:

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
”Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar!” (den heliga Koranen 61:3)

Exempel som stämmer in på Imamens(A) beskrivning kan skådas tydligt i dagens värld, inte minst i stormakters uppblåsta framföranden, stora ord och tomma löften som aldrig stämmer överens med deras handling.