<body background="http://dvv.se/bibliotek/ljusetinommig/maintile.gif"> <p> <p><strong>Imam Ali(A)</strong><br> Den heliga Profeten(S) sade: Var ni n vill urskilja haqq (rtt och sanning) frn batil (ortt och osanning), titta vilken linje som r Ali ibn Abi Talibs linje; Ali r med haqq (rtt och sanning) och haqq (rtt och sanning) r med Ali (al-Ghadir volym 1 s 176-179 samt volym 3 fr fler kllor).</p> <p><br> Bland Profetens(S) ord i khutba (talet) av Ghadir: & Sannerligen r den jag r mawla (ledare och frmyndare) ver s r denna Ali dess mawla (ledare och frmyndare), och han r Ali ibn Abi Talib, min broder och min frtrogne, och hans fljeskap r frn Gud den rade den prisade vilket Han nedsnt ver mig& Gud r min mawla (ledare och frmyndare) och jag r de troendes mawla (ledare och frmyndare); O folk, den jag r mawla (ledare och frmyndare) ver r denna, Ali [ibn Abi Talib] mawla (ledare och frmyndare) ver; O Allah, var vn med den som r vn med honom och var fiende till den som r fiende mot honom och lska den som lskar honom och avsky den som avskyr honom och bist [undstt] den som bistr honom och verge [vanra] den som verger honom och vnd haqq (rtten och sanningen) med honom varthn han vnder sig& (Musnad Ibn Hanbal volym 1 s 254; Tarikh Dameshq volym 42 s 207-208, 448; Khasais Nisayi s 181; al-Mu jam al-Kabir volym 17 s 39; Sunan at-Tarmothi volym 5 s 633; al-Mustadrak ala as-Sahihayn volym 13 s 135; al-Mu jam al-Awsat volym 9 s 95; Musnad Ibn Ya li volym 1 s 280; al-Mahasen wa al-Masawe s 41; Manaqib Kharazmi s 104; m.fl.).</p> <p><br> Profeten(S) sade: Den som lyder Ali har lytt mig och den som trotsar Ali har trotsat mig och den som trotsar mig har trotsat Gud, den som lskar Ali lskar mig och den som lskar mig lskar Gud, och den som hatar Ali hatar mig och den som hatar mig hatar Gud; [O Ali] ingen lskar dig utom den troende och ingen hatar dig utom den icke troende eller hycklare (Tarikh Dameshq volym 2 s 188 visdom 671).</p> <p><br> Profeten(S) sade: Jag r staden av kunskap och Ali r dess port. Den som mnar trda in i staden och visdomen, br trda in genom dess port (Bl.a. Kanz al-Ummal volym 12 s 1130; al-Ghadir volym 6 s 79; Sahih al-Tirmothi volym 5 s 201, 637 samt volym 2 s 214; al-Mostadrak volym 3 s 126-127, 226 m.fl. dribland Mohamamd ibn Jurayr Tabari, </p> <p>Ibn Mo in, Hakim Neyshaboori, Khatib Baghdadi och Jalaloddin Siyuti). </p> </p> <p>Profetens(S) ord i beskrivningen av Imam Ali(A) talar fr sig sjlva och det gr ven historien. P s vis rder det inga tvivel om upphjdheten av Imam Alis(A) personlighet hos ngon som har brkdelen av knnedom om honom och detta r ngot som hans vnner svl som fiender, d som nu i vr samtid, r eniga om! <br> Imam Ali(A), Amir al-Mo menin (de troendes Mstare) r den frsta Imamen(A) (gudomligt valda ledaren och frmyndaren) och Profeten(S) eftertrdare. Imam Alis(A) liv, frn hans mirakulsa fdsel inuti Guds Hus Ka ba, till hans martyrskap under morgonbnen i moskn i Kufa, genomsyras av visdomsfull upphjdhet och moralisk leverne. Imam Ali(A) var en andlig ledare s vl som en rttskaffens politiker, en modig from krigare s vl som en dygdig tillbedjare, en hjlpande hand fr de behvande och frtryckta s vl som en orubblig motstndare till frtryckare, en vltalig lrd s vl som en kunskapsrik lrare, en mktig regent s vl som en dmjuk vlgrare och mycket mer n ord rcker till!<br> Ls mer p <a href="http://www.imamali.se">www.imamali.se</a> </p> <p><strong>Seyyed Sharif ar-Radhi(RA) sammanstllaren av Nahjul Balagha</strong><br> Seyyed Sharif ar-Radhi(RA) (359-406 e.H./970-1015 e.Kr.) var en framstende rttslrd, poet och en man med litterrt intresse. Redan som ung uppmrksammade seyyed Radhis(RA) frldrar hans begvning och han kom att studera rttslra och Islamisk vetenskaper, arabiska sprk samt litteratur hos sin tids mest framstende lrda. I egenskap av en sinnrik poet och sprkvetare vrdesatte han vltalighet. Detta ledde till att han blev s pass fascinerad av Imam Alis(A) ord och yttranden att han kom att sammanstlla en samling av Imam Alis(A) khutba (tal), brev och visdomsord i en bok som han kallade Nahjul Balagha hjden av vltalighet!<br> Ls mer p <a href="http://www.nahjulbalagha.se">www.nahjulbalagha.se</a> eller <a href="http://www.nahj.se">www.nahj.se</a></p> <p><strong>Nahjul Balagha khutba 1- 30 </strong><br> Imam Alis(A) khutba (tal) hr framfrallt till den knappt fem r korta period d Imamen(A) ledde det Islamiska riket i egenskap av dess kalif.<br> Nahjul Balaghas khutba omfattar en vid serie av frgor och mnen. I stora drag skulle man dock kunna urskilja framfrallt tv tydliga teman som freliggande khutba 1-30 kan ordnas i: <br> </p> <p>- Andligt moraliska khutba som berr mnniskan och hennes tillvaro i vrlden och manar till reflektion och sjlslig utveckling.<br> - Socialpolitiska khutba som framfrallt kretsar kring det socialpolitiska lget och de historiska hndelserna under Imamens(A) tid, i synnerhet under hans drygt fem r korta styrelse. ven dessa genomsyras av andliga och moraliska aspekter samt andra perspektiv och dimensioner som uppmanar mnniskan till reflektion.<br> Vad gller mnen, innefattar khutba 1-30 allt frn Guds knnedom, vrlden och dess skapelse, Adams livsde och hans svurna fiendes hngivelse att vilseleda hans tt, till tiden efter Profetens(S) bortgng och vad Ahl al-Bait(A) fick genomlida, det politiska lget och konspirationerna, samhllet som hamnade ur kurs och mnniskors moraliska, andliga, sociala, materiella och ekonomiska tillvaro samt fienderna och de slag Imamen(A) fick utkmpa och mycket mer!<br> </p> <p>Dessa khutba r yttranden som Imamen(A) uttalat i samband med olika hndelser och intrffanden och varigenom i frsta hand syftat till att vcka folket ur sin slummer och uppmrksamma mnniskorna av sin samtid men ven kommande generationer p livets verkliga mening. I varje ord och uttryck lyser Imamens(A) gudomliga kunskap och visdom och hans lidelsefulla frsk att vgleda mnniskorna till <em>haqq</em> (rtt och sanning) i fljet av Guds lskade Profet(S) igenom. <br> Imamens(A) ord berr allt en mnniska kan tnkas behva och omfattar allt en mnniska kan tnkas stta p. I Imamens(A) ord skimrar den frfinade upphjda moralen och hans yttranden utgr en rik och unik klla som terspeglar sanningen och bevarar historiska fakta i samklang med Guds ord i den heliga Koranen och Profetens(S) moral och <em>sunnah</em> (frfarande och tillvgagngsstt i ord och handling)! Sledes r det att orden av Imamen(A) av <em>haqq</em> (rtt och sanning) ppnar gonen, vcker hjrtat och lyfter sjlen till hgre hjder och leder till <em>haqq</em> (rtt och sanning)!&nbsp; <strong><br clear="all"> </strong><br> <strong>Nahjul Balaghas versttning en speciell utmaning</strong><br> versttningsarbetet har i sjlva verket varit en process dr texten bearbetas under en lngre period, i flera omgngar innefattande flera steg. Fr att som lsare f grundligare frstelse fr bokens natur r det viktigt att beakta fljande:<br> </p> <p>Fr det frsta har ett medvetet val gjorts att verstta Nahjul Balagha direkt frn originalsprket som r arabiska trots att uppgiften skulle ha varit betydligt enklare om versttningen baserats p en versttning p annat sprk. Valet att utg frn originalrabiskan har varit fr att versttningen skulle, bde till innebrd och till form, vara s nra originalet som mjligt s att s lite som mjligt gick frlorat i verfrandet frn ett till ett annat sprk. Detta val har i sin tur inneburit en svrare uppgift eftersom arabiska i sig r ett speciellt sprk p mnga stt, inte minst vad gller dess vidd i jmfrelse med svenska. Nr det gller ett s stort sprk som arabiska som ska verfras till ett begreppsmssigt mycket mindre sprk som svenska, medfr det frsts en begrnsning. Fr att f en tydligare bild av skillnaden i storlek vad gller de bda sprken s skulle man kunna likna det vid skillnaderna i antal mnniskor som talar var och ett av sprken! <br> </p> <p>Vidare r arabiskans sprkbyggnad och formulering annorlunda i jmfrelse med svenskan. Men fr att f versttningen s nra originalet som mjligt, s har vi frskt hlla oss nra arabiskans formuleringsstt i strsta mjliga mn. Detta ven i syfte att underltta fr arabisktalande att hitta versttningens motsvarighet i den arabiska texten. <br> Utver detta r den arabiska det rr sig om i Nahjul Balagha en mycket avancerad sdan ur flera perspektiv. ena sidan hrrr dess innebrder frn djup visdom och kunskap och andra sidan utgr den piken av vltalighet ur litterrt hnseende. Dessutom inverkar en tidsmssig, religis, kulturell samt historisk aspekt vilka tillsammans utgr en del av helheten. I versttningen har vi frskt ta samtliga aspekter i beaktande och verfra andan av Imamens(A) ord till lsaren i strsta mjliga mn med hjlp av frklaringar och noter.<br> </p> <p>ndock r allt vi mjligen lyckats terspegla av Imamens(A) person och stllning via hans yttranden knappt en droppe av en vid ocean sammankopplad med ondligheten; hur skulle det inte vara s nr Imamens(A) kunskap och visdom hrrr frn det gudomliga via Profeten(S)?!<br> Den hpnadsvckande upplevelsen av djupdykning i oceanerna av Imamens(A) ord under versttningsarbetet har lett till en intressant reflektion som vi knner r mer n vrd att dela med oss av till lsaren. Fr versttningen av ven kortare khutba (tal), brev eller visdomsord har det krvts dygn att stta sig in i varje ord fr att steg fr steg frska formulera fram en ngorlunda versttningsutkast. Detta med hjlp av lexikon p flera sprk samt synonymordbcker, frklaringar och frtydliganden erhllna av lrda Ulamas kommentartolkningar samt sprkvetare. Sedan har det gjorts tskilliga vervganden under lnga betnketider fr att finna det mest korrekta av ungefrliga begreppsmotsvarigheter. Drefter har versttningsutkastet ftt genomg flera omgngar av bearbetning fr att slutningen leda till en ngorlunda frdig versttning som i sin tur genomgtt flera omgngar av korrekturlsning. Allt detta i skuggan av att Imamens(A) ord var spontant yttrade och hans tal framfrda direkt p plats utan behov till att spendera timmar med att formulera, omformulera och putsa talet ngot som r ndvndigt ven fr de bsta och mest karismatiska och skickliga av talare, vars tal blivit historiska. Detta i sig r ytterligare en aspekt som pvisar Imamens(A) mirakulsa frmga och hans lnk till den gudomliga kunskapen. <br> Slutligen br det tillggas att det har varit en frjd och vlsignelse att arbeta med Nahjul Balagha trots de oerhrda svrigheter det inneburit. Vrt arbete med Nahjul Balagha har varit som att ha tillgng till en stndigt strmmande berikande klla sammanlnkad till den gudomliga kunskapens grnslsa ocean och oslckbara ljus. Det gudomliga och mirakulsa i dessa ord, bde till innebrd och formulering, har gjorts sig pmind under varje steg p vgen och terspeglat Imamens(A) upphjda sjl; och s knns Imamens(A) ord i Nahjul Balgha som hgst levande! <br> </p> <p>Fullndning hr endast till Gud och bristerna r endast vra; sledes ber vi dig som lsare att ha verseende med eventuella fel och brister som frekommer i versttningen.</p> <p><strong>Praktiska frtydliganden gllande versttningen</strong><br> Eftersom mnga av de arabiska begreppen saknar exakt motsvarighet p svenska, vilken skulle spegla samtliga involverade aspekter av begreppet, har olika metoder anvnts fr att tgrda detta. Frsket har allts varit att fnga det arabiska begreppets innebrd i s stor mn som mjligt. Fr att gra detta har flera stt ftt komplettera varandra; <br> </p> <p>- Arabiska begrepp i kursiv medfljda av frklarande parenteser<br>En del arabiska begrepp br p en mngd innebrder inte minst sprkligt men ven i relation till kultur eller religion. Drav r det nstintill omjligt att frklara dessa med enbart ett ngorlunda motsvarande begrepp eftersom en stor del av begreppets innebrd oundvikligen gr frlorad. Det r viktigt att beakta att mnga av dessa begrepp saknar motsvarighet helt eller s r den ungefrliga motsvarigheten bunden till en helt annan kulturell eller religis sfr som gr den mjliga sprkliga motsvarigheten innebrds- och sammanhangsmssigt olmpligt. Drfr har vi valt att anvnda den typen av begrepp direkt i texten och komplettera med ett relativt motsvarande begrepp och/eller en frklarande versttning inom parentes.<br> </p> <p>- Hakparenteser<br> D det du funnits en ungefrlig motsvarighet fr ett arabiskt begrepp, och som inte avvikit ur kulturell eller religis aspekt, s har detta anvnts som versttning medan kompletterande begrepp tillagts inom hakparentes fr att innefatta vidden av det arabiska begreppets innebrd.</p> <p><br> - Noter<br> I noter har det gjorts frsk till att i s lng utstrckning som det funnits mjlighet till, komplettera versttningen genom att redogra fr de omgivande och inverkande sprkliga, tidsmssiga, kulturella, religisa samt historiska omstndigheter och faktorer. Genom att frmedla de rdande frhllanden som influerat har det syftats till att presentera Imamen(A) yttranden i deras kontext och sledes mjliggra tillgngen till en helhetsbild som tydliggr orsaker och bakomliggande anledningar till Imamens(A) ord och uttalanden. <br> Trots att noterna r mnga och utgr en stor del av boken, br dock lsaren vara medveten om att dessa endast utgr en kompakt sammanfattning. Fljaktligen rekommenderas den intresserade att studera saken vidare p egen hand via de mnga bcker och studier som frfattats och frelsningar och forskningar som framfrts om varje hndelse, mne och frga. Genom de frklaringar som getts i noterna har mlet allts varit att en ordinr lsare utan frkunskaper nd ska kunna komma nrmare Nahjul Balaghas verklighet.<br> Slutligen br det nmnas att begreppen och orden som Imamen(A) anvnder kan mnga gnger terkopplas till Guds ord i den heliga Koranen bde innebrdsmssigt och sprkmssigt. Detta r i sin tur ytterligare en indikation p sammankopplingen mellan Imamens(A) ord och Guds budskap. Imamens(A) gudomliga kunskap som hrrr frn Gud, terspeglas i Imamens(A) yttranden vilka sammanklingar med andemeningen av Koranens verser. Imamens(A) ord r ett med Koranens vilket r en ptaglig manifestation av Profetens(S) beskrivande av Imam Ali(A) som Qoran an-Natiq (den talande Koranen). Denna sanning gr inte att ta miste p speciellt fr sprkvetare och sakkunnigt insatta som kan klart och tydlig se och bekrfta detta faktum!! Ett begrnsat antal av dessa sammankopplingar av Imamens(A) ord till Koranverser har uppgetts i noterna.<br> ven om anvndningen av dessa kompletterande metoder kan ha gjort texten ovanlig till sin formulering och ngot ovant att hantera till en brjan s har detta upplevts som ndvndigt fr att frmedla andan av Imamens(A) ord s komplett som mjligt. Drfr ombes lsaren ha verseende och tlamod vid lsningen s kommer Nahjul Balagha skerligen att utgra en unik livserfarenhet att vrdera och dra visdom frn resten av livet! </p> <p><strong>Viktiga tips infr och i samband med lsningen</strong><br> </p> <p>- Det r absolut ndvndigt att lsa all ovanstende information innan lsaren ger sig hn att lsa sjlva brevfrdraget. versttningstexten har en ngot speciell natur vad gller formulering och att lsa det kan knnas ovant och svrfattligt till en brjan. Drfr r det essentiellt fr lsaren att frst tanken bakom dess stt fr att f bttre grepp om hur det kan tacklas bttre.<br> </p> <p>- Ls grna relaterad not direkt i samband med relaterad stycke fr att f del av ndvndig fakta kring kontext, sammanhang och rdande omstndigheter under vilka yttrandena framfrts. Det r viktigt att bra i minnet att originaltexten r av speciell natur och eftersom den dels r versatt frn ett stort sprk i ldre tid samt speciell och vltalig tappning och dels i viss mn r frknippad till en kultur, religion, folk samt era, s krver det en relativ djup grundkunskap och insyn fr att kunna se hela bilden och frst innebrden. Noterna r till fr just detta!<br> </p> <p>- Fr att underltta fr lsaren fljer nedan en ordlista dr de vanligaste och mest terkommande begreppen radats upp. Innebrden av begreppen fljer ven lpande i texten men har till viss del kompletterats med ngot lngre frklaringar och frtydliganden i ordlistan. </p> <p><br> - Nedan fljer ven en karta som visar de viktigaste platserna och hndelserna fre och under tiden fr Imam Alis(A) kalifat.<strong><span dir="RTL"> </span></strong></p>