Nahjul Balagha - Khutba 1-30

Imam Ali(A)

Publicerad och översatt av Den Väntades Vänner
Finns att köpas på Dvvshop.se